รหัสมอร์ส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รหัสมอร์ส (Morse code) คือวิธีการส่งข้อมูลด้วยการใช้รูปแบบสัญลักษณ์สั้นและยาวที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานไว้แล้ว ซึ่งมักจะแทนด้วยเครื่องหมายจุด (.) และ เครื่องหมายขีด (-) ผสมกันเป็นความหมายของตัวหนังสือ ตัวเลข และเครื่องหมายพิเศษต่างๆ บางครั้งอาจเรียกว่า CW ซึ่งมาจากคำว่า Continous Wave

จุดกำเนิด[แก้]

เริ่มต้นขึ้นในราวกลาง ค.ศ. 1830 โดย ซามูเอล เอฟ. บี. มอร์ส (Samuel F. B. Morse) และ อัลเฟรต เวล (Alfred Vail) ได้คิดค้นเครื่องส่งโทรเลขโดยใช้กระแสไฟฟ้าควบคุมสนามแม่เหล็กของเครื่องรับปลายทางผ่านทางสายส่งสัญญาณ

รหัสมอร์สในปัจจุบัน[แก้]

ปัจจุบันยังมีการใช้งานรหัสมอร์สอย่างมากในวงการวิทยุสมัครเล่น การติดต่อบางรูปแบบรหัสมอร์สยังสามารถใช้งานได้ดีที่สุด เช่นการติดต่อ สะท้อนออโรรา เป็นต้น ข้อดีอีกประการของการติดต่อแบบรหัสมอร์สผ่านวิทยุสื่อสารคือ ใช้แถบความถี่น้อยมากเมื่อเทียบกับการสื่อสารระบบอื่น ๆ เป็นการประหยัดความถี่ สามารถใช้งานพร้อม ๆ กันได้โดยไม่มีการรบกวนกัน

การกำหนดความหมายและช่วงเวลา[แก้]

รหัสมอร์สมาตรฐานสากล[แก้]

ตัวอักษรและตัวเลข[แก้]

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
เกี่ยวกับเสียงนี้ A ·– เกี่ยวกับเสียงนี้ J ·– – – เกี่ยวกับเสียงนี้ S ··· เกี่ยวกับเสียงนี้ 1 ·– – – –
เกี่ยวกับเสียงนี้ B –··· เกี่ยวกับเสียงนี้ K –·– เกี่ยวกับเสียงนี้ T เกี่ยวกับเสียงนี้ 2 ··– – –
เกี่ยวกับเสียงนี้ C –·–· เกี่ยวกับเสียงนี้ L ·–·· เกี่ยวกับเสียงนี้ U ··– เกี่ยวกับเสียงนี้ 3 ···– –
เกี่ยวกับเสียงนี้ D –·· เกี่ยวกับเสียงนี้ M – – เกี่ยวกับเสียงนี้ V ···– เกี่ยวกับเสียงนี้ 4 ····–
เกี่ยวกับเสียงนี้ E · เกี่ยวกับเสียงนี้ N –· เกี่ยวกับเสียงนี้ W ·– – เกี่ยวกับเสียงนี้ 5 ·····
เกี่ยวกับเสียงนี้ F ··–· เกี่ยวกับเสียงนี้ O – – – เกี่ยวกับเสียงนี้ X –··– เกี่ยวกับเสียงนี้ 6 –····
เกี่ยวกับเสียงนี้ G – –· เกี่ยวกับเสียงนี้ P ·– –· เกี่ยวกับเสียงนี้ Y –·– – เกี่ยวกับเสียงนี้ 7 – –···
เกี่ยวกับเสียงนี้ H ···· เกี่ยวกับเสียงนี้ Q – –·– เกี่ยวกับเสียงนี้ Z – –·· เกี่ยวกับเสียงนี้ 8 – – –··
เกี่ยวกับเสียงนี้ I ·· เกี่ยวกับเสียงนี้ R ·–· เกี่ยวกับเสียงนี้ 0 – – – – – เกี่ยวกับเสียงนี้ 9 – – – –·

เครื่องหมาย[แก้]

เครื่องหมาย รหัสมอร์ส เครื่องหมาย รหัสมอร์ส
มหัพภาค [.] ·–·–·– ทวิภาค [:] – – –···
จุลภาค [,] – –··– – อัฒภาค [;] –·–·–·
ปรัศนี [?] ··– –·· เสมอภาค [ = ] –···–
ฟันหนูซี่เดียว ['] ·– – – –· เส้นแบ่งเศษส่วน –··–·
อัศเจรีย์ [!] –·–·– – ยัติภังค์ [-] –····–
ทับ [/] –··–· ขีดล่าง [_] ··– – ·–
วงเล็บเปิด [(] –·– –· อัญประกาศ ["] ·–··–·
วงเล็บปิด [)] –·– –·– เครื่องหมายดอลลาร์ [$] ···–··–
เครื่องหมายและ [&] ·–···[1] เครื่องหมาย At [@][2] ·– –·–·

รหัสมอร์สภาษาไทย[แก้]

พยัญชนะ[แก้]

โปรดสังเกตว่ารหัสมอร์สอักษรไทยบางตัวตรงกับอักษรละติน โดยเฉพาะอักษรที่อ่านออกเสียงเดียวกัน เช่น M กับ ม หรือ N กับ น เป็นต้น

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
– –· ข ฃ –·–· ค ฅ ฆ –·– –·– –· –··–·
– – – – –··– – –·· ·– – – ด ฎ –··
ต ฏ ถ ฐ –·–·· ท ธ ฑ ฒ –··– – น ณ –· –···
·– –· – –·– –·–·– พ ภ ·– –·· ··–·
– – –·– – ·–· ล ฬ ·–·· ·– –
ศ ษ ส ··· ···· –···– – –·– – ฤ ฤๅ ·–·– –

สระ[แก้]

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
สระ ะ ·–··· สระ า ·– สระ อิ ··–·· สระ อี ·· สระ อึ ··– –·
สระ อื ··– – สระ อุ ··–·– สระ อู – – –· สระ เ · สระ แ ·–·–
ไ ใ ·–··– – – – สระ อำ ···–·

วรรณยุกต์[แก้]

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
ไม้เอก ··– ไม้โท ···– ไม้ตรี – –··· ไม้จัตวา ·–·–·

เครื่องหมาย[แก้]

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
ไม้หันอากาศ ·– –·– ไม้ไต่คู้ – – –· · การันต์ – –··– ไม้ยมก –·– – –
– –·–· ฯลฯ – – – · - " " ·–··–· ( ) –·– –·–

รหัสมอร์สในวิทยุสมัครเล่น[แก้]

การฝึก[แก้]

สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกการรับ-ส่ง รหัสมอร์สให้ปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. ฝึกท่องจำตัวอักษรทั้งหมดให้ได้ก่อน โดยอาจฝึกจำด้วยกระบวนการ dichotomic search ดังรูป
    แผนภาพช่วยจำด้วยกระบวนการ dichotomic search โดยเมื่อได้ยินเสียงสั้นให้หาไปทางซ้าย และเมื่อได้ยินเสียงยาวให้หาไปทางขวา
  2. ฝึกรับโดยการเขียนเริ่มจากความเร็วช้าๆ และค่อยๆ เพิ่มระดับความเร็วขึ้นเมื่อคล่อง
  3. ฝึกเคาะให้ได้จังหวะที่ถูกต้องและได้ความเร็วระดับที่ต้องการ
  4. ฝึกผสมทั้งรับและส่ง

อธิบายเพิ่มเติม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เดิมเครื่องหมายและ [&] จะใช้รหัสว่า · ··· ซึ่งจะมีการเว้นช่วงภายในที่ยาวกว่าปกติ โดยถูกกำหนดไว้ใน American Morse code
  2. เครื่องหมาย At [@] ถูกกำหนดเพิ่มเข้ามาในปี ค.ศ. 2004 โดยรวมเอาอักษร A และ C เข้าไว้ด้วยกัน