วัชระ ตันตรานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัชระ ตันตรานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 มกราคม พ.ศ. 2490 (75 ปี)
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
คู่สมรส รุจจาภา ตันตรานนท์

นายวัชระ ตันตรานนท์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่[1] อดีตสมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหา เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์[2] เจ้าของโรงเรียนพาณิชยการลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเจ้าของกิจการคุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่[3]

ประวัติ[แก้]

วัชระ ตันตรานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของนายนง่วนชุน กับนางชิ้วหงส์ มีพี่น้อง 3 คน คือ นางเพ็ญพร เกียรติไชยากร (สมรสกับ สุรพล เกียรติไชยากร) นางสาวเพ็ญสุข ตันตรานนท์ และนางพูนสุข ลิมปตักมงคล[4] ด้านครอบครัวสมรสกับนางรุจจาภา ตันตรานนท์ มีบุตร 1 คน คือ ดร ณัฐิยา ตันตรานนท์

วัชระ ตันตรานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้[5]

การทำงาน[แก้]

วัชระ ตันตรานนท์ เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจการหลายแห่ง เช่น สุเทพพรอพเพอร์ตี้ คุ้มพญารีสอร์ท โรงแรมฟูรามา[6] นอกจากนั้นยังมีกิจการด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนพาณิชยการลานนา โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย และโรงเรียนวชิรวิทย์

ในปี พ.ศ. 2554 เขาได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ภาคเอกชน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]