โซเดียมซัลเฟต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Sodium sulfate
Sodium sulfate
ชื่ออื่น Thenardite (mineral)
Glauber's salt (decahydrate)
Sal mirabilis (decahydrate)
Mirabilite (decahydrate)
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7757-82-6][CAS],
7727-73-3 (decahydrate)
PubChem 24436
RTECS number WE1650000
คุณสมบัติ
สูตรเคมี Na2SO4
มวลต่อหนึ่งโมล 126.04 g/mol (anhydrous)
322.20 g/mol (decahydrate)
ลักษณะทางกายภาพ white crystalline solid
hygroscopic
ความหนาแน่น 2.664 g/cm3 (anhydrous)
1.464 g/cm3 (decahydrate)
จุดหลอมเหลว

884 °C (anhydrous)
32.4 °C (decahydrate)

จุดเดือด

1429 °C (anhydrous)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 4.76 g/100 ml (0 °C)
42.7 g/100 ml (100 °C)
ความสามารถละลายได้ insoluble in ethanol
ดัชนีหักเหแสง (nD) 1.468 (anhydrous)
1.394 (dechydrate)
โครงสร้าง
โครงสร้างผลึก orthorhombic or hexagonal (anhydrous)
monoclinic (decahydrate)
ความอันตราย
MSDS ICSC 0952
EU Index Not listed
อันตรายหลัก Irritant
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
 
จุดวาบไฟ Non-flammable
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

โซเดียมซัลเฟต (อังกฤษ: Sodium sulfate) เป็นเกลือโซเดียมของกรดกำมะถัน เมื่อปราศจากน้ำจะเป็นผลึกสีขาว มีสูตร Na2SO4 เรียกว่าเกลือของ Glauber ของแข็งอีกรูปหนึ่งจะมีน้ำ 7 โมเลกุล ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่นในอุตสาหกรรมกระดาษ รูปที่พบในธรรมชาติจะมีน้ำ 10 โมเลกุล เกิดเป็นผลพลอยได้ในการผลิตกรดไฮโดรคลอริก[1]

โซเดียมซัลเฟตรูปที่มีโมเลกุลของน้ำ 10 โมเลกุลเรียกว่าดีเกลือไทย ได้มาจากการทำนาเกลือ ในตำรับยาโบราณใช้เป็นยาถ่าย ยาขับปัสสาวะ ใช้ผสมในน้ำแข็งเพื่อเพิ่มความเย็น ใช้ในอุตสาหกรรมย้อมผ้าและพิมพ์ผ้า [2]

อ้างอิง[แก้]

  1. Butts, D. (1997). Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. v22 (4th ed.). pp. 403–411
  2. ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงศ์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 4 เครื่องยาธาตุวัตถุ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2556.หน้า 85