ไฮโดรเจนไอโอไดด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไฮโดรเจนไอโอไดด์
Hydrogen iodide
Hydrogen iodide
ชื่อตาม IUPAC Hydrogen iodide
ชื่ออื่น hydroiodic acid
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [10034-85-2]
RTECS number MW3760000
คุณสมบัติ
สูตรเคมี HI
มวลต่อหนึ่งโมล 127.904 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ Colorless gas.
ความหนาแน่น 2.85 g/mL (-47 °C)
จุดหลอมเหลว

–50.80 °C (184.55 K)

จุดเดือด

–34.36 °C (237.79 K)

pKa –10
โครงสร้าง
รูปร่างโมเลกุล Terminus
Dipole moment 0.38 D
ความอันตราย
MSDS hydrogen iodide
hydroiodic acid
อันตรายหลัก Toxic, corrosive.
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
1
COR
R-phrases R20, R21, R22, R35
S-phrases S7, S9, S26, S45
จุดวาบไฟ Non-flammable.
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ไฮโดรเจนไอโอไดด์ (HI) เป็นสารประกอบขนาดสองอะตอม สารละลายของ HI เรียกว่ากรดไอโอไฮโดรอิก (iohydroic acid) หรือ กรดไฮโดรไอโอดิก (hydroiodic acid) มีฤทธิ์เป็นกรดแก่ อย่างไรก็ตามไฮโดรเจนไอโอไดด์นั้นมีสถาะเป็นก๊าซที่สภาวะมาตรฐานแต่กรดไอโอไฮโดรอิกเป็นสารละลาย HI ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และอนินทรีย์โดยเป็นแหล่งของไอโอดีนและใช้ในการทำปฏิกิริยารีดักชัน

อ้างอิง[แก้]

  • Nishikata, E., T.; Ishii, and T. Ohta. “Viscosities of Aqueous Hydrochloric Acid Solutions, and Densities and Viscosities of Aqueous Hydroiodic Acid Solutions”. J. Chem. Eng. Data. 26. 254-256. 1981.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]