กรดไฮโดรคลอริก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรดไฮโดรคลอริก
Molecular model of hydrogen chloride
ชื่อตาม IUPAC Hydrochloric acid
ชื่ออื่น Muriatic acid, Spirit (s) of Salt, Chlorane
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7647-01-0][CAS]
EC number 231-595-7
RTECS number MW4025000
ChemSpider ID 307
คุณสมบัติ
สูตรเคมี HCl in water (H2O)
มวลต่อหนึ่งโมล 36.46 g/mol (HCl)
ลักษณะทางกายภาพ Clear colorless to
light-yellow liquid
ความหนาแน่น 1.18g/cm3
จุดหลอมเหลว

−27.32 °C (247 K)
38% solution.

จุดเดือด

110 °C (383 K) ,
20.2% solution;
48 °C (321 K) ,
38% solution.

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ Miscible.
pKa −8.0
ความหนืด 1.9 mPa·s at 25 °C,
31.5% solution
ความอันตราย
MSDS External MSDS
การจำแนกของ EU Corrosive (C)
EU Index 017-002-01-X
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
1
COR
R-phrases R34, R37
S-phrases (S1/2), S26, S45
จุดวาบไฟ Non-flammable.
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

กรดไฮโดรคลอริก หรือ กรดเกลือ (อังกฤษ: hydrochloric acid) เป็นสารประกอบเคมีประเภทกรดละลายในน้ำ โดยเป็นสารละลายของไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) เป็นกรดแก่, เป็นส่วนประกอบหลักของกรดกระเพาะ (gastric acid) และใช้กันอย่างกว้างในอุตสาหกรรมเป็นของเหลวที่มีพลังการกัดกร่อนสูง

กรดไฮโดรคลอริก หรือ มูเรียติกแอซิด ถูกค้นพบโดย "ญาบิร" (Jabir ibn Hayyan) ราว ค.ศ. 800 ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตสารประกอบอินทรีย์ เช่น ไวนิลคลอไรด์ สำหรับผลิต PVC พลาสติก และ MDI/TDI (Toluene Diisocyanate) สำหรับผลิต โพลียูรีเทน, (polyurethane) และใช้ในการผลิตขนาดเล็กเช่น การผลิต เจลาติน (gelatin) ใช้ปรุงอาหาร, และ ใช้ฟอกหนัง กำลังผลิตในปัจจุบันประมาณ 20 ล้านเมตริกตัน ต่อปี (20 Mt/a) ของก๊าซ HCl

การผลิต[แก้]

ใน การผลิต กรดไฮโดรคลอริกปริมาณมากๆ จะเกี่ยวข้องกับการผลิตสารประกอบเคมีตัวอื่นๆในเชิงอุตสาหกรรมด้วยในอุตสาหกรรม คลอร์-อัลคะไล สารละลายเกลือจะถูกอิเล็กโตรไลซ์ จนได้ผลผลิตออกมาเป็นคลอรีน, โซเดียมไฮดรอกไซด์, และก๊าซไฮโดรเจน คลอรีนบริสุทธิ์ จะมาผสมกับก๊าซไฮโดรเจนแล้วเกิดเป็นก๊าซ HCl บริสุทธิ์ และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือ เอ็กโซเทอร์มิก, ระบบติดตั้งนี้เรียกว่า ไฮโดรเจนคลอไรด์ โอเวนและไก่

Cl2 + H2 → 2HCl

ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์บริสุทธิ์ถูกดูด (absorption) ลงน้ำ ดีมิเนอไลซ์ได้เป็นกรดเกลือบริสุทธิ์ต่อไป

สารประกอบเคมีที่เกี่ยวข้อง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • Chemicals Economics Handbook, Hydrochloric Acid, SRI International, 2001, p. 733.4000A-733.3003F
  • Van Dorst, W.C.A., et al., technical product brochure Hydrochloric Acid, Akzo Nobel Base Chemicals, 2004 (public document)
  • Van Dorst, W.C.A., various technical papers, Akzo Nobel Base Chemicals, 1996-2002 (not for open publication)
  • Lide, David, NIST, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, 61st edition, 1980-1981
  • Aspen Technology, Aspen Properties, binary mixtures modelling software, calculations by Akzo Nobel Engineering, 2002-2003
  • Evison D, Hinsley D, Rice P. Chemical weapons. BMJ 2002;324 (7333) :332-5. PMID 11834561
  • Arthur C., M.D. Guyton, John E. Hall, Textbook of Medical Physiology, W.B. Saunders Company; 10th edition (August 15, 2000) , ISBN 072168677X

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ข้อมูลความปลอดภัยทั่วไป
ขอมูลผู้ผลิต