สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่กองธรรมสนามหลวง)
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ตราแผนกธรรม.gif
ที่ทำการ
ไทย
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2471
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหาร สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร, แม่กองธรรมสนามหลวง
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร, รองแม่กองธรรมสนามหลวง
พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
ต้นสังกัด มหาเถรสมาคม
เว็บไซต์
GONGTHAM.org

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (อังกฤษ: Central Dharma Testing Service Headquarters of Thailand) คู่กับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล หน้าที่หลักคือดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอกของชาติ[1] และจัดให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาที่เปิดสอนไปทั่วราชอาณาจักรไทยและต่างประเทศ การปฏิบัติงานของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นการปฏิบัติงานเพื่อดูแลการสอบวัดผลการศึกษาเล่าเรียนธรรมะระดับชาติภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมของคณะสงฆ์ไทย

ประวัติ[แก้]

รายชื่อแม่กองธรรมสนามหลวง[แก้]

ตราแม่กองธรรมในประกาศนียบัตร

ปัจจุบัน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง [2]

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน[แก้]

หลักสูตรนักธรรม (พระสงฆ์สามเณร)[แก้]

หลักสูตรธรรมศึกษา (คฤหัสถ์)[แก้]

การสอบธรรมสนามหลวง[แก้]

การสอบธรรมและธรรมศึกษาในสนามหลวง หมายถึง การสอบไล่เพื่อวัดผลธรรมและธรรมศึกษาเพื่อเลื่อนชั้นประจำปีของชาติ พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงมีหน้าที่วางแผน, ประเมินและดำเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ[3]

วันสอบธรรม[แก้]

การจัดสอบธรรม[แก้]

การสอบไล่นักธรรม[แก้]

การสอบไล่ธรรมศึกษา[แก้]

การจัดสอบธรรมในต่างประเทศ[แก้]

ที่ตั้งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง[แก้]

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ตั้งอยู่ที่ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′37″N 100°30′06″E / 13.76016°N 100.501664°E / 13.76016; 100.501664

ตราแผนกธรรม.gif
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
นักธรรม

นักธรรมชั้นตรี · นักธรรมชั้นโท · นักธรรมชั้นเอก ·

ธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาตรี · ธรรมศึกษาโท · ธรรมศึกษาเอก ·