สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ตราแผนกธรรม.gif
ที่ทำการ
ไทย
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2471
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหาร พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธ, แม่กองธรรมสนามหลวง
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส, รองแม่กองธรรมสนามหลวง
ต้นสังกัด มหาเถรสมาคม
เว็บไซต์
GONGTHAM.org

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (อังกฤษ: Central Dharma Testing Service Headquarters of Thailand) คู่กับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย มีหน้าที่หลักคือดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอกของชาติ[1] และจัดให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาที่เปิดสอนไปทั่วราชอาณาจักรไทยและต่างประเทศ

ประวัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

รายชื่อแม่กองธรรมสนามหลวง[แก้ไขต้นฉบับ]

ตราแม่กองธรรมในประกาศนียบัตร
ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2484
2 พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม) พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2488
3 พระศรีสุธรรมมุนี (อาจ อาสโภ) พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2491
4 พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2503
5 พระพรหมมุนี (วิน ธมฺมสาโร) พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2532
6 พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2542
7 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2559
8 พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน[แก้ไขต้นฉบับ]

หลักสูตรนักธรรม (พระสงฆ์สามเณร)[แก้ไขต้นฉบับ]

หลักสูตรธรรมศึกษา (คฤหัสถ์)[แก้ไขต้นฉบับ]

การสอบธรรมสนามหลวง[แก้ไขต้นฉบับ]

การสอบธรรมและธรรมศึกษาในสนามหลวง หมายถึง การสอบไล่เพื่อวัดผลธรรมและธรรมศึกษาเพื่อเลื่อนชั้นประจำปีของชาติ พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงมีหน้าที่วางแผน, ประเมินและดำเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ[2]

วันสอบธรรม[แก้ไขต้นฉบับ]

การจัดสอบธรรม[แก้ไขต้นฉบับ]

การสอบไล่นักธรรม[แก้ไขต้นฉบับ]

การสอบไล่ธรรมศึกษา[แก้ไขต้นฉบับ]

การจัดสอบธรรมในต่างประเทศ[แก้ไขต้นฉบับ]

ที่ตั้งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง[แก้ไขต้นฉบับ]

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ตั้งอยู่หน้าวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′37″N 100°30′06″E / 13.76016°N 100.501664°E / 13.76016; 100.501664

ตราแผนกธรรม.gif
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
นักธรรม

นักธรรมชั้นตรี · นักธรรมชั้นโท · นักธรรมชั้นเอก ·

ธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาตรี · ธรรมศึกษาโท · ธรรมศึกษาเอก ·