สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ท่านเจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(สุชิน อคฺคชิโน)
พระพรหมมุนี 2014-03-08 20-49.jpg
เกิด 22 มกราคม พ.ศ. 2493
อายุ 70
บรรพชา 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505
อุปสมบท 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513
พรรษา 49
วัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ท้องที่ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ประโยค 1-2
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต)
แม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 7
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ นามเดิม สุชิน มงคลแถลง ฉายา อคฺคชิโน เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา[1] กรรมการมหาเถรสมาคม[2] เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต)[3] รักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) แม่กองธรรมสนามหลวง[4] รองแม่กองงานพระธรรมทูต หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 7 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช[5]

ชาติภูมิ[แก้]

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มีนามเดิมว่า สุชิน มงคลแถลง เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2493 ณ ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[6]

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสิริวัฒนเมธี (ทองคำ กมพุวณโณ) และพระราชภัทราจาร (เปล่ง กุวโม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิจิตรธรรมคุณ (เจียร เขมาจาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า อคฺคชิโน[6]

วิทยฐานะ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2516 - เป็นพระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูเมธังกร
 • พ.ศ. 2518 - เป็นพระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูโฆษิตสุทธสร
 • พ.ศ. 2519 - เป็นพระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูวิจารณ์ภารกิจ
 • พ.ศ. 2523 - เป็นพระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูสุตตาภิรมย์
 • พ.ศ. 2528 - เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระชินวงศเวที[7]
 • พ.ศ. 2535 - เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปฏิภาณโกศล วิมลกิจจาทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[8]
 • พ.ศ. 2540 - เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวรเมธี ศรีปฏิภาณโกศล สุวิมลคณาทรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[9]
 • พ.ศ. 2544 - เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวรเมธี ศรีปริยัตินายก ดิลกศาสนกิจ วิจิตรธรรมคุณาภรณ์ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[10]
 • พ.ศ. 2553 - เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมมุนี ศรีวาสนวรางกูร วิบูลสีลาจารโสภณ โกศลปริยัติวิธาน บริหารศาสนกิจ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[11]
 • พ.ศ. 2562 - เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต ชินวรุตมธรรมวาทปวิธ วิจิตรวาสนวรางกูร วิบูลสีลาจารวัตรราชานุวัตวิธาน ปริยัตยาธิการบริหารศาสนกิจ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี [12]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/260/5.PDF
 2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (ตอนพิเศษ 255 ง): 1. 14 ตุลาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2562.
 3. "เสนอขอแต่งตั้ง พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต)" (PDF). มหาเถรสมาคม. 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2559.
 4. "มส.ตั้ง "พระพรหมมุนี" ขึ้นนั่งแม่กองธรรมฯ". ไทยรัฐ. 12 มกราคม 2559. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2559.
 5. "สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นปธ.ประชุมมส.นัดแรก ทรงตั้ง 'พระพรหมมุนี' เป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช". มติชนออนไลน์. 20 กุมภาพันธ์ 2560. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560.
 6. 6.0 6.1 ตำนานพระพรหมมุนี, หน้า 225
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ตอนที่ 20 ฉบับพิเศษ, เล่ม 103, 7 กุมภาพันธ์ 2529, หน้า 4
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ตอนที่ 101 ฉบับพิเศษ, เล่ม 109, 2 ธันวาคม 2540, หน้า 7
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ตอนที่ 26 ข, เล่ม 114, 2 ธันวาคม 2540, หน้า 4
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ตอนที่ 24 ข, เล่ม 118, 7 ธันวาคม 2544, หน้า 24
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, ตอนที่ 9 ข, เล่ม 128, วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554, หน้า 8-9
 12. ราชกิจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, ตอนที่ 40 ข, เล่ม 136, วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, หน้า 4-5
บรรณานุกรม
 • สุเชาวน์ พลอยชุม. ตำนานพระพรหมมุนี. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558. 234 หน้า. หน้า 225-234. [พิมพ์ถวายพระพรหมมุนี (อคฺคชิโน) เนื่องในศุภวาระมงคลอายุ 65 ปี]


ก่อนหน้า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ถัดไป
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 2leftarrow.png ตราแผนกธรรม.gif
แม่กองธรรมสนามหลวง
(พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง
พระสาสนโสภณ (อัมพร อมฺพโร) 2leftarrow.png Dharmacakra flag (Thailand).svg
เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต)
(พ.ศ. 2550 - 2562)
2rightarrow.png พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตติยุตฺโต)
พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) 2leftarrow.png Dharmacakra flag (Thailand).svg
เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต)
(พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง