นักธรรมชั้นตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

นักธรรมชั้นตรี (ชื่อย่อ น.ธ.ตรี) เป็นระดับการศึกษา พุทธศาสนาในประเทศไทยแผนกธรรม โดยเป็นชั้นแรกของการศึกษาระดับพื้นฐานของพระสงฆ์ สามเณรในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาสำหรับฝ่ายพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ เมื่อศึกษาจบจะได้วุฒิเทียบเท่าชั้นประถม

ประวัติ[แก้]

พัดนักธรรมตรี[แก้]

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน[แก้]

แม่กองธรรมสนามหลวง[แก้]

หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี[แก้]

  1. นวโกวาท เป็นวิชาที่ว่าด้วยวินัยของสงฆ์ และหลักธรรมขั้นต้น
  2. พุทธศาสนสุภาษิต
  3. พุทธประวัติ
  4. วินัยมุข ในระดับชั้นนี้จะว่าด้วยศีล 227 ข้อของภิกษุ
  5. ปฐมสมโพธิ ว่าด้วยหลักธรรมหมวดใหญ่ๆ และเรื่องราวของพระพุทธเจ้า

การสอบนักธรรมชั้นตรีในสนามหลวง[แก้]

สนามสอบนักธรรมชั้นตรี[แก้]

การกำหนดวัดสอบนักธรรมชั้นตรี[แก้]

การเทียบความรู้นักธรรม[แก้]

อักษรย่อวิทยฐานะ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]


ตราแผนกธรรม.gif
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
นักธรรม

นักธรรมชั้นตรี · นักธรรมชั้นโท · นักธรรมชั้นเอก ·

ธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาตรี · ธรรมศึกษาโท · ธรรมศึกษาเอก ·