มเหสี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระมเหสี หมายถึง เจ้านาย[1]ที่เป็นภรรยาของพระมหากษัตริย์[2] ถ้าเป็นภรรยาเอกเรียกว่า พระอัครมเหสี[3] ถ้าไม่ใช่เจ้านายเรียกว่าบาทบริจาริกา[4]

ยุโรป[แก้]

ยศของมเหสีของยุโรป ใช้ได้หลายคำ ตามพระยศของพระสวามี ดังนี้

 1. เยอรมันอย่างออสเตรีย และปรัสเซีย (ภายหลังเป็นจักรวรรดิเยอรมัน) จักรพรรดิจะเรียกว่าไกเซอร์ (Kaiser) ส่วนจักรพรรดินีเรียกว่า ไกเซอริน (Kaiserin)
 2. สลาฟ อย่างรัสเซียและบัลแกเรีย จักรพรรดิจะเรียกว่า ซาร์ (Czar) ส่วนจักรพรรดินี เรียกว่าซารินา (Czarina) ในบรรดาประเทศที่ประมุขดำรงพระยศเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีนั้น จะมีคำนำหน้าว่า His/Her Imperial Majesty
 1. เยอรมัน กษัตริย์จะเรียกว่า โคนิก (König) ราชินี เรียกว่าโคนิกกิน (Königin)
 2. ฝรั่งเศส กษัตริย์ เรียกว่า รัว (Roi) ราชินีเรียกว่า แรน (Reine)
 3. อิตาลี กษัตริย์ เรียกว่า เร (Re) ลาตินเรียกว่าเร็กซ์ (Rex) ราชินีเรียกว่า เรจิน่า (Regina)
 4. สเปน กษัตริย์ เรียกว่าเรย์ (Rey) ราชินีเรียกว่า เรย์น่า (Reina)
 5. เนเธอร์แลนด์ กษัตริย์เรียกว่า Koning ราชินีเรียกว่า Koningin

เอเชีย[แก้]

ยศของมเหสีทางราชสำนักในเอเชีย ก็ใช้ได้หลายคำ ตามพระยศของพระสวามี เช่นกัน อาทิ

 1. หวงโฮ่ว (皇后, Húanghòu) ในประเทศจีน
 2. โคโง (皇后) ในประเทศญี่ปุ่น
 3. ฮวางฮู (皇后) ในระเทศเกาหลี สมัยที่ยกฐานะขึ้นเป็นจักรวรรดิในรัชสมัยพระเจ้าโคจง เพื่อให้เท่าเทียมกับจีนและญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลทางการเมืองในช่วงที่เกาหลีเผชิญลัทธิล่าอาณานิคมจากจักรวรรดิญี่ปุ่น ในต้นคริสต์ศตวรรษที่20 จักรพรรดิ เรียกว่า ฮวางเจ (皇帝) ส่วนจักรพรรดินี เรียกว่า
 1. ไทย มีพระมเหสีได้หลายพระองค์ แต่จะมีผู้ดำรงตำแหน่งสูงที่สุดเพียงพระองค์เดียว เรียกว่า พระอัครมเหสี ถ้าเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน เรียกว่า สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 2. เกาหลี เรียกว่า วังบี (王妃)

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
 1. ราชาศัพท์, หน้า43
 2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 888
 3. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 1390
 4. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 668
บรรณานุกรม