เจ้าจอมทับทิม ในรัชกาลที่ 4 (ณ นคร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าจอมทับทิม
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บิดามารดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร)

เจ้าจอมทับทิม ในรัชกาลที่ 4 เป็นธิดาคนหนึ่งของพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) และเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

พระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) นั้นเป็นบุตรของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ท่านเป็นผู้ว่าราชการเมืองตะกั่วป่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ถวายธิดาเข้าราชการเป็นเจ้าจอม

เจ้าจอมทับทิมเป็นพี่น้องกับเจ้าจอมเขียน ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นธิดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) อีกคนหนึ่งที่ถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ้างอิง[แก้]

  1. ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 321