ข้ามไปเนื้อหา

วัดพระธาตุจอมนาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดพระธาตุจอมนาง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ประเภทสำนักปฏิบัติธรรม
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพระธาตุจอมนาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สร้างราวประมาณพุทธศักราช 1600-1650 สมัยพระเจ้าเจืองฟ้าธรรมิกราช หรือ พ่อขุนเจือง กษัตริย์ผู้ครองภูกามยาว หิรัญเงินยาง เวียงปะกัน และหัวเมืองต่าง ๆ ตลอดสายแม่น้ำโขง ในสมัยโบราณวัดพระธาตุจอมนางเป็นวัดหลวงประจำเมือง คือ เวียงเหียง หรือ แส่งเหียง ตามจารึกภูกามยาว (พะเยา)

วัดพระธาตุจอมนางได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 61 ตอน 65 วันที่ 24 ตุลาคม 2487

ปัจจุบันวัดพระธาตุจอมนาง มีเพียงแต่พุทธบริษัท ผู้ศรัทธา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันตั้งสถานปฏิบัติธรรมในเขตโบราณสถานวัดพระธาตุจอมนาง ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ภาวนา มีพระภิกษุ สามเณร สายวัดป่า (ฝ่ายธรรมยุตินิกาย) จำพรรษาอยู่ โดยใช้ชื่อเรียกว่า "สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุจอมนาง"

การเดินทาง[แก้]

  • จากอำเภอเมืองน่าน มาตามถนนน่านทุ่งช้าง (ทางหลวง1080) ถึงอำเภอท่าวังผา ระยะทาง 43 ก.ม.
  • เมื่อถึงอำเภอท่าวังผา ผ่านตลาดเทศบาลท่าวังผา (ถนนสี่เลน) ให้ชิดขวา แล้วเลี้ยวเข้า ช่องขวา (ทางกลับรถวัดศิลามงคล) ให้วิ่งรถเข้าช่องกลาง สังเกตป้ายทางหลวง “น้ำตกศิลาเพชร” กับป้าย “บ้านน้ำยาว”
  • เมื่อวิ่งตามถนนท่าวังผาศิลาเพชร (ทางหลวง 1170) เข้ามา 8 ก.ม.สังเกตป้ายซ้ายมือ “พระธาตุจอมนาง” หรือป้าย “ปรมัตถภาวนากรรมฐาน”