สัปปุริสทาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สัปปุริสทาน หมายถึง ทานของสัตบุรุษ การให้อย่างสัตบุรุษ มีลักษณะสำคัญ 8 อย่างคือ

  1. ให้ของสะอาด
  2. ให้ของประณีต
  3. ให้เหมาะกาล ให้ถูกเวลา
  4. ให้ของสมควร ให้ของที่ควรแก่เขา ซึ่งเขาจะใช้ได้
  5. พิจารณาเลือกให้ ให้ด้วยวิจารณญาณ เลือกของ เลือกคนที่จะให้ ให้เกิดผลเกิดประโยชน์มาก
  6. ให้เนืองนิตย์ ให้ประจำ หรือสม่ำเสมอ
  7. เมื่อให้ ทำจิตผ่องใส
  8. ให้แล้วเบิกบานใจ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]