สักกะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับตระกูลและรัฐในชมพูทวีป สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สักกะ (แก้ความกำกวม)
สักกะ/ศากยะ

ป. 700 ปีก่อนคริสต์ศักราชป. 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช
แคว้นสักกะ (สีส้ม) ในคณสังฆะ
แคว้นสักกะ (สีส้ม) ในคณสังฆะ
แคว้นสักกะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาชนบท ช่วงยุคหลังพระเวท
แคว้นสักกะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาชนบท ช่วงยุคหลังพระเวท
เมืองหลวงกบิลพัสดุ์
ภาษาทั่วไปปรากฤต
มุณฑา[1]
ศาสนา
สมณะของศาสนาพราหมณ์[2] ต่อมาศาสนาพุทธ[1]
การปกครองสาธารณรัฐ
ราชา 
ยุคประวัติศาสตร์ยุคเหล็ก
• ก่อตั้ง
ป. 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช
• ถูกพิชิตโดยวิฑูฑภะแห่งโกศล
ป. 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ก่อนหน้า
ถัดไป
โกศล
โกศล
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดีย
ประเทศเนปาล

ศากยะ (สันสกฤต: शाक्य ศากฺย) หรือ สักกะ (บาลี: Sakka, Sakya, Sākiya) เป็นราชสกุลและเชื้อชาติหนึ่งซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากะ บรรพชนของตระกูลนี้ได้สร้างและครองกรุงกบิลพัสดุ์ พระโคตมพุทธเจ้าก็มาจากราชสกุลนี้[3] และเรียกแคว้นของชาวศากยะว่าสักกชนบท[4]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]