ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อนักมวยสากลชาวไทยที่เป็นแชมป์ระดับภูมิภาค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทุกตำแหน่งแชมป์เรียงตามลำดับการครองตำแหน่งครั้งแรกในแต่ละสถาบัน

รายชื่อแชมป์ของสหพันธ์มวยภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิค (OPBF)[แก้]

 1. จำเริญ ทรงกิติรัตน์ หรือ ร.ต.อ. สำเริง ศรีมาดี
 2. สมเดช ยนตรกิจ หรือ นายสำรวย ธานี
 3. ออมทรัพย์ แหลมฟ้าผ่า
 4. โผน กิ่งเพชร หรือ นายมานะ สีดอกบวบ
 5. ดาวทอง สิงหพัลลภ หรือ นายเปรม ถนอมวงศ์
 6. คีรีศักดิ์ บาร์โบส หรือ นายคีรี สุขสำราญ
 7. สามารถ ศรแดง หรือ นายสามารถ กล้าเชิงรบ
 8. เขียวหวาน ยนตรกิจ หรือ พ.อ. บุญส่ง เกิดมณี
 9. วีระนิด เจริญเมือง
 10. ชาติชาย เชี่ยวน้อย หรือ นายนริศ เชี่ยวน้อย
 11. พลายน้อย ร.ฟ.ท. หรือ นายพิณ เปลี่ยนเกิด
 12. อภิเดช ศิษย์หิรัญ หรือ นายณรงค์ ทรงมณี
 13. สเลมาลย์ อิทธิอนุชิต หรือ นายสเลมาลย์ สมานประธาน
 14. เวนิส บ.ข.ส. หรือ นายประเวศน์ วงศ์เชียงขวาง
 15. มนต์สยาม ฮ. มหาชัย
 16. เพชรงาม ชูวัฒนะ หรือ นายสว่าง ตาจุมปา
 17. สมุทร ศิษย์นฤพนธ์ หรือ ส.ท. วัชรชัย ศรประเสริฐ
 18. สกัด เพชรยินดี หรือ นายวิรุฬห์ ผลพิมาย
 19. ประยูรศักดิ์ เมืองสุรินทร์ หรือ นายประยูร สุทธิ
 20. ถนอมศักดิ์ ศิษย์โบ๊เบ๊ หรือ นายถนอม คงแสนคำ
 21. เด่น ชูวัฒนะ
 22. ดาวรุ่ง ชูวัฒนะ หรือ นายสุพล สีแดงน้อย
 23. โชคชัย โชควิวัฒน์ หรือ นายบุญเพ็ง กล้าพยัคฆ์
 24. วิสุทธิ์ ชูวัฒนะ หรือ นายวิรัตน์ ศรีนวลจันทร์
 25. หลักหิน ซีพียิม หรือ นายวิชิต ลาภมี
 26. แหวนเพชร ชูวัฒนะ หรือ นายแหวน เลิศสูงเนิน
 27. เวทย์ ศักดิ์เมืองแกลง
 28. วันมีโชค สิงห์วังชา
 29. กุมารทอง ป.ปลื้มกมล
 30. จอมทอง ชูวัฒนะ หรือ นายธนากร พวาชาติ
 31. ราชสีห์ ศิษย์ทรายทอง หรือ นายนิวัฒน์ คงกานต์
 32. เพชรโกศล ทนงศักดิ์ สิมศรี

รายชื่อแชมป์ของสมาคมมวยแห่งทวีปเอเชีย (PABA)[แก้]

 1. พิชิต ช.ศิริวัฒน์ หรือ นายสมโภชน์ หาญวิชาชัย
 2. หยกไท ศิษย์ อ. หรือ นายมานิตย์ กลิ่นมี
 3. ขวัญใจ 3เคแบตเตอรี่ หรือ นายอุทัยวุฒิ อินทรสัย
 4. หลักหิน ซีพียิม หรือ นายวิชิต ลาภมี
 5. หนึ่งอุบล ศิษย์เลิศชัย หรือ นายสมร ความสวัสดิ์
 6. เด่นเก้าแสน เก้าวิชิต หรือ นายสุเทพ หวังมุ
 7. พะเนียง พูนธรัตน์ หรือ นายพะเนียง พูนธรัตน์
 8. ฉมวกเพชร ช่อชะมวง หรือ นายวิเชียร บุตรดี
 9. ยอดสนั่น 3เคแบตเตอรี่(ส.นันทชัย) หรือ นายธีระ พงษ์วัน
 10. เสาหิน ศรีไทยคอนโด หรือ นายอนุพงษ์ ศรีสุข
 11. ฟ้าสั่ง พ.ธวัชชัย หรือ นายณรงค์ฤทธิ์ ปิรัง
 12. ลิงลม พ.ธวัชชัย หรือ นายสมบูรณ์ ศรีบุญชัย
 13. สงคราม ป.เปาอินทร์ หรือ นายค้ำ หมดมา
 14. ศรพิชัย กระทิงแดงยิม หรือ นายนิคม ชูบุญ
 15. ไฟแรง 3เคแบตเตอรี่
 16. ประเวศน์ สิงห์วังชา หรือ นายณรงค์เวศน์ ขันต้น
 17. ยอดดำรงค์ ศิษย์ยอดธง หรือ นายดำรงค์ คงสุข
 18. ศิริมงคล สิงห์มนัสศักดิ์
 19. เมจิ ซีพียิม
 20. ดีเด่น เก่งการุณ หรือ นายกระบวน บุตรพรหม
 21. มงคล จ.เจริญ หรือ นายประสิทธิ์ ศรีมนต์ใต้
 22. สมศักดิ์ ศิษย์ชัชวาลย์ หรือ นายสมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
 23. พูนสวัสดิ์ กระทิงแดงยิม หรือ นายประกอบ อุดมนา
 24. พรสวรรค์ ป. ประมุข หรือ นายสมพร สีทา
 25. เกียรติชัย ไอซ์เจลลิบาล์ม หรือ นายอาทิตย์ ประดิษฐ์ผล
 26. พงษ์สิทธิ์ เวียงวิเศษ หรือ นายพงษ์สิทธิ์ เวียงวิเศษ
 27. นำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร หรือ นายมูฮัมหมัด ไชยมาตร
 28. คมฤทธิ์ 3เคแบตเตอรี่ หรือ นายภูริทัต ช้อกิ่ง
 29. สถาพร บุญมาเลิศ หรือ นายสถาพร บุญมาเลิศ
 30. คมพยัคฆ์ ป.ประมุข หรือ นายสุริยันต์ สาธร
 31. แสนชัย ส.คิงสตาร์ หรือ นายศุภชัย แสนพงษ์
 32. ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค หรือ นายภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค
 33. ซินตึ๊ง เกียรติบุษบา หรือ นายธวัช คำสม
 34. เพชรตาปี ปิ่นสินชัย หรือ นายสรวุฒิ จินโนภาส
 35. เนตร ศศิประภายิม หรือ นายธเนศ จิตกวี
 36. สมชาย นักบาลี หรือ นายสมชาย นักบาลี
 37. ทับทิมแดง ณ ราชวัตร หรือ นายสุวิทย์ เหงียนประโคน
 38. สุทธิศักดิ์ สมัครสมาน หรือ นายสุทธิศักดิ์ สมัครสมาน
 39. ดวงเพชร แสงมรกต หรือ นายมัด ดวงเพชร
 40. โกศล ส.วรพิน หรือ นายบุญสม โพธิ์ทอง
 41. วิษณุ ก่อเกียรติยิม หรือ นายพิษณุ ฉิมสมุทร
 42. ขวัญไทย ศิษย์หมอเส็ง หรือ นายเอกวิทย์ สงนุ้ย
 43. รัตนพล ส.วรพิน หรือ นายปรีชา เจริญธาดา
 44. ศิริมงคล สิงห์วังชา หรือ นายศิริมงคล เอี่ยมท้วม
 45. อุษณากร ก่อเกียรติยิม หรือ นางสาวอุษณากร ถวิลสุวรรณวัง
 46. น้องหมวย ก่อเกียรติยิม หรือ นางสาวกาญจนา ทุ่งไธสงค์
 47. ปีศาจแดง เกียรติศักดิ์ธานี หรือ นายธานี นาคขนอม
 48. ญาณี ก่อเกียรติยิม
 49. ม่านฟ้า ลูกทรายกองดิน หรือ นายธีรวัฒน์ ยูฮันเงาะ
 50. ไผ่ผารบ ก่อเกียรติยิม หรือ นายไผ่ ผารบ
 51. เทพฤทธิ์ ก่อเกียรติยิม หรือ นายพันธุ์เทพ มุลลีปุ้ม
 52. ปัจจัย ยงยุทธยิม หรือ นายอนุศักดิ์ คลอวิเลิศ
 53. ถิรชัย กระทิงแดงยิม หรือ นายเทวา ยีรัมย์
 54. เพชรบดินทร์ พ.นอบน้อม
 55. สุขเกษม เกียรติยงยุทธ
 56. เด่นชัยเล็ก กระทิงแดงยิม
 57. เพชร ก่อเกียรติยิม หรือ นายสดใส พันธ์คำเกิด
 58. แก่นเพชร ศิษย์เมืองกาญจน์
 59. เทอดศักดิ์ ปูนอินทรียิม หรือ นายเทอดศักดิ์ จันทร์แดง
 60. เพชรบางบอน ก่อเกียรติยิม หรือ นายการุณย์ จารุเพียรเลิศ
 61. นรสิงห์ ลูกบ้านใหญ่ หรือ นายจิระวัฒน์ หนูมาก
 62. สด ปูนอินทรียิม หรือ นายอนุสรณ์ ยอดจันทร์
 63. สามารถเล็ก ก่อเกียรติยิม หรือ นายวิทวัส บาซาเปียน
 64. ชลธาร อ.พิริยะภิญโญ หรือ นายสุริยา ตาตะคุน
 65. ณพ กระทิงแดงยิม หรือ นายอนุรักษ์ ฐิสา
 66. พนมรุ้งเล็ก ไก่ย่างห้าดาวยิม หรือ นายบุญสม เอี่ยมสิริ
 67. ทอง ศิษย์หลวงพ่อพูล หรือ นายวิรัญ สิทธิสรณ์
 68. พลังพล ซีพีเฟรชมาร์ท หรือ นายรังสรรค์ ชายันรัมย์
 69. ฉัตรเพชร ศิษย์หมอเส็ง หรือ นายบัวผัน คำรัญ
 70. แก้วฟ้า ต.บัวมาศ
 71. แสตมป์ เกียรตินิวัฒน์ หรือ นายยุทธนา แก่นสา
 72. หนุมาน ศิษย์หลวงพ่อพูล หรือ นายสุเทพ บุญสูง
 73. ปิ๊กมี่ ก่อเกียรติยิม หรือ นายวิชา ภูลายขาว
 74. อามิน ส.หวังมุ๊
 75. ยอดมงคล ว.แสงเทพ หรือ นายบุญศิริชัย ไทยเย็น
 76. ยอดสิงห์แดง จ.ชัยจินดา หรือ นายลิขิต จันทร์ณี
 77. สดุดี ต.บัวมาศ หรือ นายสดุดี ศรีเมือง
 78. เด่นนภา เกียรตินิวัฒน์ หรือ นายสราวุฒิ ถาวรคำ
 79. เพชรมณี ก่อเกียรติยิม หรือ นายปัญญา ประดับศรี
 80. แซมซั่น ต.บัวมาศ
 81. เต้ยกรินทร์ ซีพีเอฟ
 82. ซอยสอย ต.ดาราสัมพันธ์ยิมส์
 83. ขี้ถี่ยกทอง ศิษย์หลวงพ่อพูล

รายชื่อแชมป์ขององค์กรมวยโลก เอเชียแปซิฟิค (WBO Asia Pacific)[แก้]

 1. รัตนชัย ส.วรพิน หรือ นายไชยา โพธิ์ทอง
 2. ไทสัน ส. จาตุรงค์ หรือ นายเสถียร เกิดศรี
 3. กุหลาบแดง เกียรติกรีรินทร์ หรือ นายอาจหาญ บัวงาม
 4. สด ลูกหนองยางทอย หรือ นายอนุสรณ์ ยอดจันทร์
 5. ประมวนศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ หรือ นายประมวนศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ
 6. นำชัย รัตนชัยยิม หรือ นายธงชัย ตาลิโส
 7. เทอดศักดิ์ จันทร์แดง หรือ นายเทอดศักดิ์ จันทร์แดง
 8. ไก่ชน ส.วรพิน หรือ นายขจรศักดิ์ โพธิ์ทอง
 9. เพชร ก่อเกียรติยิม
 10. วันดี สิงห์วังชา
 11. เทพฤทธิ์ ก่อเกียรติยิม
 12. ไผ่ผารบ ก่อเกียรติยิม
 13. ชลธาร อ.พิริยะภิญโญ
 14. เพชรบางบอน ก่อเกียรติยิม
 15. ศิริมงคล สิงห์วังชา
 16. อนุชัย แลมพาร์ด
 17. ผึ้งหลวง ส.สิงห์อยู่
 18. รักนิรันดร์ หมวดรันสารคาม หรือ นายนิรันดร ธาดา

รายชื่อแชมป์ของสภามวยแห่งเอเชีย (ABCO)[แก้]

 1. สกัด พรทวี
 2. ธงเพชร ณ นนทชัย
 3. สาริกาเล็ก อ.เอกรินทร์ หรือ นายจรัญ แซ่หว่าง
 4. สด เพชรสุภาพรรณ หรือ นายธานี นาคขนอม
 5. เดชดำรงค์ ป.เมืองสุรินทร์
 6. เวทย์ ศักดิ์เมืองแกลง
 7. ป้อมเพชร ส.สมพงษ์
 8. ปิ๊กมี่ เมืองชัยภูมิ หรือ นายวิชา ภูลายขาว
 9. โอเล่ห์ดง ศักดิ์เสมอชัย หรือ นายกิตติพงษ์ ใจกระจ่าง
 10. เม็ดเงิน กระทิงแดงยิม หรือ นายบุญใส สังข์สุราษฎร์
 11. แสงหิรัญ ลูกบ้านใหญ่ หรือ นายอดิรัญ จันทร์ทอง
 12. ฉัตรชัย สาสกุล
 13. เด่นบูรพา อ.เอกรินทร์ หรือ นายสมพงษ์ สุระขันธ์
 14. ชลธาร อ.พิริยะภิญโญ หรือ นายสุริยา ทาตะคุณ
 15. ฟูจิมิ วิกตอรี่ยิม
 16. เดวิด นครหลวงโปรโมชั่น หรือ นายพิทักษ์พงษ์ ธรรมา
 17. พนมรุ้งเล็ก ไก่ย่างห้าดาวยิม หรือ นายบุญสม เอี่ยมสิริ
 18. ซัดดัม เกียรติยงยุทธ หรือ นายณรงค์ บุญจันทร์
 19. สถาพร บุญมาเลิศ
 20. เพชรตาปี ปิ่นสินชัย
 21. ลูกรัก ศ.กัตติกา
 22. ทอง ป.โชคชัย หรือ นายอนุกูล กุลมุน
 23. ซินตึ๊ง เกียรติบุษบา
 24. เทพนิมิตร ส.จิตรพัฒนา
 25. คมพยัคฆ์ ป.ประมุข
 26. ศิริมงคล สิงห์วังชา
 27. ราชมงคล ก่อเกียรติยิม หรือ นายสายัณห์ ศิริมงคล
 28. วันดี สิงห์วังชา หรือ นายอ้อน ดูวิเศษ
 29. วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น หรือ นายธีระพล สำราญกลาง
 30. พรสวรรค์ ป. ประมุข
 31. เด่นเก้าแสน เก้าวิชิต
 32. ยอดขุนพล นครหลวงโปรโมชั่น (บ้านดุง ปฐวิกรณ์ยิม)
 33. นภาพล เกียรติศักดิ์โชคชัย
 34. สุริยัน ศ.รุ่งวิสัย (แสนศักดิ์น้อย อ. เมืองแกลง)
 35. ทับทิมแดง ณ ราชวัตร
 36. สด ปูนอินทรียิม
 37. เทอดศักดิ์ ปูนอินทรียิม หรือ นายเทอดศักดิ์ จันทร์แดง
 38. ยอดชาญชัย นครหลวงโปรโมชั่น หรือ นายราชันย์ ยาแก้ว
 39. ทองไทเล็ก ส.ธนะภิญโญ หรือ นายเจษฎา พลเยี่ยม
 40. แสนเมืองเลย ก่อเกียรติยิม หรือ นายสุขสันต์ ชัยชนะ
 41. ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย หรือ นายวิศักดิ์ศิลป์ วังเอก
 42. ปฐมศึก ปฐมโพธิ์ทอง
 43. นวพล นครหลวงโปรโมชั่น(ป.โชคชัย) หรือ นายนวพล ไขกัญหา
 44. ไทเกอร์ ต.บัวมาศ หรือ นายอับดุลเลาห์ มะสะเระ
 45. พรานเพชร ต.บัวมาศ หรือ นายอำพล สุริโย
 46. เนตร ศศิประภายิม
 47. บัวหลวง ส.สิงห์อยู่ หรือ นายจักรี วงนาหล้า
 48. ฟ้าใส ศักดิ์กรีรินทร์
 49. ไผ่ผารบ ก่อเกียรติยิม
 50. แก้วฟ้า ต.บัวมาศ
 51. เทพฤทธิ์ ก่อเกียรติยิม
 52. เอกพล สิงห์วังชา
 53. สามารถเล็ก ก่อเกียรติยิม
 54. ชัยยงค์ ศิษย์ทรายทอง
 55. นำพล ศิษย์ทรายทอง (มาร์ค นครหลวงโปรโมชั่น)
 56. ราชสีห์ ศิษย์ทรายทอง
 57. แสงอนันต์ ศิษย์ทรายทอง หรือ นายธีรนันท์ มาศสาลี
 58. พงษ์ศักดิ์เล็ก ศิษย์ดาบนิตย์ หรือ นายศิริเดช ดีบุก
 59. วันชนะ มีนะโยธิน
 60. สะท้านเมืองเล็ก ซีพีเฟรชมาร์ท
 61. นิค เฟรซเซ่
 62. อภิเชษฐ์ เพชรมณี
 63. ก้องฟ้า ซีพีเฟรชมาร์ท
 64. ชายน้อย วรวุฒิ หรือ นายทัศนะ หลวงผล
 65. ธนันชัย จรูญภักดิ์
 66. พงศพล ปัญญาคำ
 67. ดนัย เงียบภูเขียว
 68. เทอดศักดิ์ สิงห์มนัสศักดิ์
 69. สถาพร สะอาด

รายชื่อแชมป์ของสภามวยแห่งเอเชียหญิง (WBC ASIA Female)[แก้]

 1. บัวริมบึง ก่อเกียรติยิม
 2. ขนิษฐา ก่อเกียรติยิม
 3. สายน้ำดอย ซุปเปอร์แชมป์
 4. หงส์ฟ้า ต.บัวมาศ หรือ นางสาววัชราภรณ์ ประชุมชัย
 5. แซมซั่น ต.บัวมาศ หรือ นางสาวศิริพร ทวีสุข
 6. บัวแก้ว เกียรติสมบัติ
 7. เพชรชุมแพ ไฮแลนด์ยิม หรือ นางสาวพรรณลักษณ์ คงแสง
 8. โสธิตา สิทธิชัย

รายชื่อแชมป์ของสหพันธ์มวยนานาชาติแพนแปซิฟิค (IBF Pan Pacific)[แก้]

 1. ฟ้าลั่น ศักดิ์กรีรินทร์ หรือ นายธงชัย อุทัยดา
 2. ฟ้าสั่ง พ.ธวัชชัย หรือ นายณรงค์ฤทธิ์ ปิรัง
 3. ฟ้าประกอบ รักเกียรติยิม หรือ นายประหยัด ไสวงาม
 4. ธีรพงษ์ ไดสตาร์ยิม หรือ นายธีระพงษ์ แก้วหนองเสม็ด
 5. ฟ้าใส ศักดิ์กรีรินทร์ หรือ นายสมศักดิ์ มะกอแด
 6. ไมค์ พ.ธวัชชัย หรือ นายพิพัฒน์ ชัยพร
 7. แท่งทอง เกียรติทวีสุข หรือ นายแท่งทอง คลองจันทร์
 8. ปฐมโชค ปฐมโพธิ์ทอง หรือ นายมนตรี เกิดมน
 9. วัชรกฤษ เสนาหาญ
 10. รุสลี สาเมาะ
 11. ปฐมศึก ปฐมโพธิ์ทอง หรือ นายคมสัน พลแสน
 12. ปฐมสิทธิ์ ปฐมโพธิ์ทอง หรือ นายเอกกวี แก้วมณี
 13. แสงอนันต์ ศิษย์ทรายทอง
 14. ฟ้าลั่นจูเนียร์ ศักดิ์กรีรินทร์ หรือ นายธีระพงษ์ อุทัยดา
 15. ดาวเหนือ เรือไวกิ้ง
 16. สุขเกษม เกียรติยงยุทธ
 17. เอกตะวัน บีทียูเรือไวกิ้ง
 18. ส่องแสง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
 19. แก่นนคร ศักดิ์กรีรินทร์
 20. เผด็จศึก จีพีพีเรือใบไข่มุก

รายชื่อแชมป์ของสมาคมมวยภาคตะวันออกไกล (OBA)[แก้]

 1. เนตรน้อย ศ.วรสิงห์ หรือ นายเนตร ลาดนอก
 2. ดร ศรศักดิ์สิทธิ์
 3. เพชรสยาม เพชรเจริญ

รายชื่อแชมป์ขององค์กรมวยโลก ภาคตะวันออกไกล (WBO Oriental)[แก้]

 1. สมชาย นักบาลี หรือ นายสมชาย นักบาลี
 2. เทอดศักดิ์ ปูนอินทรียิม หรือ นายเทอดศักดิ์ จันทร์แดง
 3. ไท ต.ศิลาชัย หรือ นายเอกวัฒน์ ทาริน
 4. ขวัญพิชิต 13 เหรียญเอ็กซ์เพรส
 5. ผึ้งหลวง ส.สิงห์อยู่ หรือ นายปัญญา อุทก
 6. เพชรบางบอน ก่อเกียรติยิม
 7. ไทเกอร์ ต.บัวมาศ
 8. ไผ่ผารบ ก่อเกียรติยิม
 9. เพชรมณี ก่อเกียรติยิม

รายชื่อแชมป์ของ IBF Australasian[แก้]

 1. ยอดสนั่น ส.นันทชัย
 2. สิงห์สายันต์ ว.วันชัย
 3. อนุชัย ซีพีเอฟ

รายชื่อแชมป์ของ WBC Asia Continental[แก้]

 1. เพชรบางบอน ก่อเกียรติยิม หรือ นายการุณย์ จารุเพียรเลิศ
 2. ไทเกอร์ ต.บัวมาศ
 3. แก้วฟ้า ต.บัวมาศ หรือ นายยุทธพล สุดหนองบัว
 4. ไผ่ผารบ ก่อเกียรติยิม
 5. แสนเมืองเลย ก่อเกียรติยิม
 6. จอมทอง ชูวัฒนะ
 7. เพชร ก่อเกียรติยิม
 8. แสงอนันต์ ศิษย์ทรายทอง หรือ นายธีรนันท์ มาศสาลี
 9. เพชรมณี ก่อเกียรติยิม หรือ นายปัญญา ประดับศรี
 10. พงษ์ศักดิ์เล็ก ศิษย์ดาบนิตย์
 11. วันชนะ มีนะโยธิน
 12. อัจฉริยะ วิโรจนสุโนบล
 13. ชัยวัฒน์ บวตกระโทก
 14. ปีใหม่ ป.กอบเกื้อ หรือ นายชาญ ศาลา
 15. อานนท์ อยู่ปรางค์

รายชื่อแชมป์ของสหพันธ์มวยนานาชาติเอเชีย (IBF ASIA)[แก้]

 1. อำนาจ รื่นเริง
 2. ไมค์ พ.ธวัชชัย
 3. รุสลี สาเมาะ
 4. ฟ้าลั่นจูเนียร์ ศักดิ์กรีรินทร์ หรือ นายธีระพงษ์ อุทัยดา
 5. ปฐมสิทธิ์ ปฐมโพธิ์ทอง
 6. เอกตะวัน ม.กรุงเทพธนบุรี
 7. เผด็จศึก จีพีพีเรือใบไข่มุก

รายชื่อแชมป์ของ WBA ASIA[แก้]

 1. ราชศักดิ์ ก่อเกียรติยิม หรือ นายณัฐพงษ์ ผ่านแผ้ว
 2. ฝนหลวง ก่อเกียรติยิม
 3. เอกตะวัน ม.กรุงเทพธนบุรี หรือ นายคมกฤช นันทเพชร
 4. เพชรจอแฮ ก่อเกียรติยิม
 5. เทอดศักดิ์ ปูนอินทรียิม
 6. หยกทอง ก่อเกียรติยิม หรือ นายวัฒนา เพ็ญบ้าน
 7. อินทนนท์ ศิษย์ชะมวง
 8. เทพฤทธิ์ ก่อเกียรติยิม
 9. คมพยัคฆ์ ป.ประมุข
 10. มรกต พัฒนาการยิม หรือ นายภาคภูมิ เหมราช
 11. พรานเพชร ต.บัวมาศ
 12. ภักดี ต.บัวมาศ
 13. เพชรนำชัย แทนเทเลคอม
 14. สาม แทนเทเลคอม
 15. เจตน์ แทนเทเลคอม
 16. แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน
 17. จอมโว ก.ศักดิ์ลำพูน หรือ นายธเนศ องค์จันทร์ต๊ะ
 18. เก่ง แทนเทเลคอม
 19. ดัง ยุทธพงศ์ ทองดี จาก จังหวัดชัยภูมิ
 20. กิตติศักดิ์ กลิ่นษร

รายชื่อแชมป์ของสหพันธ์มวยแห่งเอเชีย (ABF)[แก้]

 1. เฉลิมพล สิงห์วังชา หรือ นายเฉลิมพร สวัสดิ์สุข
 2. พันกร สิงห์วังชา หรือ นายนิธิกรณ์ ภูวนา
 3. เพชรสุริยา สิงห์วังชา หรือ นายภูมิเรศ ยูฮันเงาะ
 4. มรกต พัฒนาการยิม
 5. แก้วฟ้า ต.บัวมาศ
 6. พรานเพชร ต.บัวมาศ
 7. เพชรบูรณ์ ศิษย์ทรายทอง
 8. เพชรชวลิต ส.จิตรพัฒนา
 9. สะท้านเมืองเล็ก ซีพีเฟรชมาร์ท
 10. สดุดี ต.บัวมาศ
 11. ยอดมงคล ว.แสงเทพ
 12. เพชรสุริยนต์ กรีนซึดะ
 13. เพชรโกศล กรีนซึดะ
 14. วันชนะ ซีพีเอฟ
 15. อนุชัย ซีพีเอฟ
 16. เพชรศาสตรา ซีพีเอฟ (เพชรไข่แก้ว ป.เพชรไข่แก้ว)
 17. โล่ห์เงิน ดาบรันสารคาม
 18. อภิชิต พิมเสน หรือ เพชรใหม่
 19. กุมารดอย เพชรยินดีอะคาเดมี่
 20. ออกรบ วรวินิจ จาก จังหวัดชัยนาท
 21. แจ็คกี้ ไชยพงษ์ พงษ์วันกิตติคุณ
 22. พงศพล ปัญญาคำ
 23. กิตติพงศ์ เจียน เห่า โฮ

รายชื่อแชมป์ของเข็มขัดเงิน WBC Asia Silver[แก้]

 1. แสนเมืองเลย ก่อเกียรติยิม
 2. ไทรโยค พุ่มพันธ์ม่วง
 3. นรสิงห์ ลูกบ้านใหญ่
 4. เพชรจอแฮ ก่อเกียรติยิม
 5. ก้องพลากุลวงศ์ ก่อเกียรติยิม
 6. มานะชัย บัญชาเมฆ
 7. ลั๊กกี้ ต.บัวมาศ
 8. นิค เฟรซเซ่
 9. ขุนดอน ชัยยงค์ยิม
 10. อภิเชษฐ์ เพชรมณี
 11. เฉลิมพล สิงห์วังชา
 12. เพชร ซีพีเอฟ
 13. ก้องฟ้า ซีพีเอฟ
 14. สถาพร สะอาด

รายชื่อแชมป์ของสหพันธ์มวยยูเนี่ยน (UBF)[แก้]

 1. ศิริมงคล สิงห์วังชา
 2. คัมภีร์ สิงห์วังชา
 3. เพชรพุ่มพวง สิงห์วังชา
 4. เต้ยพงษ์ บัญชาเมฆ

รายชื่อแชมป์ของสมาคมมวยโลกเอเชียใต้ (WBA Asia South)[แก้]

 1. ทอง ศิษย์หลวงพ่อพูล
 2. แสตมป์ เกียรตินิวัฒน์
 3. ถิรชัย ศิษย์หมอเส็ง
 4. ณพ กระทิงแดงยิม
 5. คัมภีร์ แทนเทเลคอม
 6. ออสก้าร์ มาสเตอร์ท็อดดี้ยิม
 7. เด่นนภา เกียรตินิวัฒน์
 8. ปฐพี แทนเทเลคอม
 9. อานนท์ อยู่ปรางค์
 10. พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
 11. ผึ้งหลวง ส.สิงห์อยู่
 12. อัจฉริยะ วิโรจนสุโนบล (แม็กซ์ ท.อัจฉริยะ)
 13. สุขเกษม เกียรติยงยุทธ
 14. ปฏิภาณ กรุงกลาง

รายชื่อแชมป์ของเข็มขัดเงิน OPBF Silver[แก้]

 1. ก้องฟ้า ซีพีเฟรชมาร์ท
 2. เพชรมณี ก่อเกียรติยิม
 3. อภิเชษฐ์ เพชรมณี
 4. สะท้านเมืองเล็ก ซีพีเฟรชมาร์ท
 5. ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน
 6. เพชร ซีพีเอฟ
 7. ยอดมงคล ว.แสงเทพ

รายชื่อแชมป์ของ ABF Continental[แก้]

 1. แสตมป์ เกียรตินิวัฒน์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]