วิโชค มุกดามณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิโชค มุกดามณี

เกิด8 มีนาคม พ.ศ. 2496
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
เสียชีวิต7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (67 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
อาชีพนักเขียน สื่อมวลชน
สัญชาติไทย ไทย

ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี (8 มีนาคม 2496 – 7 มิถุนายน 2563) เป็นศิลปินชาวไทย ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555

ประวัติ[แก้]

วิโชค มุกดามณี เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2496 ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา แต่ได้ย้ายมาอาศัยและทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี พ.ศ. 2555 ที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ ผลงาน เป็นศิลปินแนวสื่อประสม วิโชค ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเวลา 06.10 น. วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลศิริราช จากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สิริอายุรวม 67 ปี[1] มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี ค.ศ. 1974 และ 1987 ตามลำดับ ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยโตเกียวกะกุเกอิ ใช้วัสดุประเภทโลหะ อะลูมิเนียม ผ้า พลาสติก เชือกท่อพลาสติก เซรามิค สร้างสรรค์ ผลงานแนวสื่อประสม บางชิ้น ถูกพัฒนาจนมีลักษณะเป็นผลงานสามมิติและผลงาน เชิงจัดวาง ประเด็น เนื้อหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากสังคมอุตสาหกรรม และ ความสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์และธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการทำงาน

ผลงาน[แก้]

ศิลปินได้รับเชิญให้จัดแสดงผลงานในระดับชาติและนานาชาติมากมาย เช่น

  • ARX3 Contemporary Art Exhibition, Perth, Australia (1993),
  • THAI VISION I, California Polytechnic State University (1997),
  • BANGKOK MEETS COLOGNE, Thai-German Exhibition ณ KunstWerk เมือง Cologne (2001),
  • WE MARRIAGE, Thai-Dutch Exhibition ณ The Molen van Sloten, เมืองAmsterdam (2001)

ประเภทผลงาน[แก้]

วิโชค เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยโดยเริ่มจากการสร้างงานจิตรกรรมในยุคแรก ๆ ช่วงปี 2516 จากรูปร่างและเรื่องราวของมนุษย์ จากนั้นจึงนำเรื่องราวชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติ และสภาพแวลล้อมของสังคมไทยที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความเจริญทางด้านวัตถุและสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาการสร้างสรรค์ โดยแสดงออกสู่รูปแบบศิลปะแนวสื่อผสม ผลงานจิตรกรรมและศิลปะแนวสื่อผสม ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงนับได้ว่าเป็นศิลปินที่มีความทันสมัย และมีคุณูปการต่องานศิลปะ วัฒนธรรม ของประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สิ้น ศ.วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สิริอายุ 67 ปี
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๐๕, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๔๓, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕