ข้ามไปเนื้อหา

ธีรพล นิยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธีรพล นิยม

เกิด17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 (73 ปี)
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
รางวัล
 • นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่นจากองค์กรยูเนสโก (2516)
 • สถาปนิกดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ (2537)
 • ผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสภาสถาปนิกแห่งเอเชีย หรือ ARCASIA (2537)[1]
 • ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) (2556)
ผลงานสำคัญ
โครงการสำคัญ

ธีรพล นิยม (เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา) ชื่อเล่น:แบน เป็นสถาปนิกชาวไทย ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2556 เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แปลนอาคิเต็ค จำกัด และเป็นประธานกลุ่มบริษัทแปลน

ประวัติ[แก้]

ธีรพลสำเร็จการศึกษา มัธยมปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท การพัฒนาชุมชนและชนบท จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล ประเทศเยอรมนี

ผลงานออกแบบมีจุดเด่นคือ การออกแบบที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับสมัยใหม่อย่างลงตัว ทั้งการจัดให้มีพื้นที่กิจกรรมสันทนาการและการพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติ รวมถึงการนำลักษณะของภูมิทัศน์และรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นมาสร้างสภาพแวดล้อม ได้รับรางวัล อาทิ เหรียญทองสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัล ARCASIA Award For Architecture Winner 1994 จาก Architect Regional Council of Asia

ปัจจุบันได้หันมาขยายการเรียนรู้ที่ผสานการเรียนรู้ของตนในด้านสถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม ผู้คน และสังคม ไปสู่คนรุ่นใหม่ด้วยการจัดตั้งและบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาทางเลือกในสังกัดได้แก่ สถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยก่อตั้งบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด ขึ้นเพื่อรองรับการจัดการศึกษาบนฐานงานจริง (Work Based Learning ) ให้กับสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรม ของสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ( Not for Profit Organization) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงภายใน พัฒนาศักยภาพสถาปนิก สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ร่วมเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ [2]

ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

เกียรติประวัติทางด้านสังคมและวิชาชีพ[แก้]

 • 2516 ได้รับทุนและประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาก UNESCO
 • 2534 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2534 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในวาระครบรอบ 60 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          
 • 2537 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “สถาปนิกดีเด่น” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2553 ได้รับคัดเลือกเป็น “คนดีศรีสวนฯ” ประจำปี 2553 ของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์         
 • 2556 ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ประจำปี 2556
 • 2560 รางวัลบุคคลดีเด่นชาวภูเก็ต จากสมาคมชาวภูเก็ต
 • 2565 ปริญญากิตติมศักดิ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • 2548 - ปัจจุบัน ร่วมก่อตั้งสถาบันอาศรมศิลป์, กรรมการที่ปรึกษาสภา  สถาบันอาศรมศิลป์, อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  สถาบันอาศรมศิลป์
 • 2548 – ปัจจุบัน ร่วมก่อตั้ง สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ ประธานกรรมการบริหาร & Design Director
 • 2536 – 2541 ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแปลน
 • 2534 – 2541 ประธานกรรมการสายสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  กลุ่มบริษัทแปลน
 • 2535 – 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
 • 2518 – 2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด
 • 2518 – 2533 ก่อตั้งบริษัท แปลน อาคิเต็ค และ 14 บริษัทในเครือ  

ผลงาน[แก้]

 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทฺปัญโญ กรุงเทพมหานคร
 • สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ กรุงเทพมหานคร[3]
 • อุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จ.ปทุมธานี
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์  จ.ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
 • ที่พักอาศัยสำหรับผู้สุงอายุแบบครบวงจร รามาฯ – ธนารักษ์ จ.สมุทรปราการ
 • ตรีวนันดา จ.ภูเก็ต
 • BANGKOK CULTURAL HILL กรุงเทพมหานคร
 • อาคารสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
 • บ้านสวนปาริกฉัตถ์ กรุงเทพมหานคร
 • บ้านเฮือนธรรม จ.เชียงใหม่
 • THE ROOM สุขุมวิท 38 กรุงเทพมหานคร
 • BEACH AND COMMUNITY DEVELOPMENT บริเวณหาดนาจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
 • อนุรักษ์เมืองสงขลา จ.สงขลา JOINT WORKSHOP ON INTERPRETATION & DESIGN ระหว่าง สถาบันอาศรมศิลป์ T singhua University และ Zhejiang University
 • อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร บ้านหลวงราชไมตรี  จ.จันทบุรี
 • เพชรบุรีเมืองวัฒนธรรมสุขภาวะ
 • ผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
 • ผังแม่บทศูนย์วัฒนธรรม จ.ระยอง
 • ผังแม่บทโรงพยาบาล บางบัวทอง2
 • ชุมชนลูกหลานเจ้าคำผง จ.อุบลราชธานี
 • ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางประทุน
 • พื้นที่สุขภาวะชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
 • รักเฒ่ากัน
 • สวนป่าเบญจกิติ เฟส 2-3 กรุงเทพมหานคร
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้ - น้ำตกเหวสุวัต เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย – เยอรมัน ครบรอบ 160 ปี
 • ลานกีฬาพัฒน์ 2 กรุงเทพมหานคร
 • วัดบันดาลใจ
 • ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน ท่าฉลอม
สัปปายะสภาสถาน ผลงานที่ชนะการประกวดแบบในปี พ.ศ. 2552

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. คุยกับสถาปนิกต้นแบบ, Li-Zenn .สืบค้นเมื่อ 28/06/2560
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-10-13.
 3. "ธีรพล นิยม"เจ้าของผลงาน สภาใหม่-สัปปายะสภาสถาน
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2557 เก็บถาวร 2022-05-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 132 ตอนที่ 1 ข หน้า 99, 9 มกราคม 2558