ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครอ้อมน้อย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==ชุมชนในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย==
 
เทศบาลนครอ้อมน้อย มีชุมชนทั้งหมด 28 ชุมชน ดังต่อไปนี้
 
{{บน}}
* ชุมชนปากคลองอ้อมน้อย (หมู่ 1)
 
นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและ เอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ
* [[โรงพยาบาลเอกชน]] 2 แห่ง 320 เตียง คือ โรงพยาบาลมหาชัย 2 <ref>[http://www.mahachai2.com/ โรงพยาบาลมหาชัย 2]</ref>(120 เตียง) และ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย <ref>[http://www.vichaivejomnoi.com// โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย]</ref> (200 เตียง)
* สถานประกอบการ ประเภท เวชกรรมชนิดมี และ ไม่มีเตียง, แผนโบราณ ,ทันตกรรม ชั้น 1 และ 2, ผดุงครรภ์ชั้น 1, กายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์) ประมาณ 40-50 แห่ง
* สถานีอนามัย 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยสายสี่
* [[ถนนพุทธสาคร]] หรือ ทางหลวงชนบท สาย สค. 1018
* ถนนสุขาภิบาล 2 เชื่อมระหว่าง ถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับ ถนนพุทธมณฑลสาย 5
 
 
=== บริการขนส่งสาธารณะ ===
1,981

การแก้ไข