ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกาบเชิง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอกาบเชิงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอปราสาท]]และ[[อำเภอสังขะ]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอสังขะ]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[จังหวัดโอดดาร์เมียนเจีย]] ([[ราชอาณาจักรกัมพูชา]])
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอพนมดงรัก]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์