คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเภทบัญชีชื่อ
รัสพจน์IPCC
หัวหน้าโฮซอง ลี
จัดตั้ง1988; 36 ปีที่แล้ว (1988)
สำนักงานเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เว็บไซต์www.ipcc.ch แก้ไขสิ่งนี้ที่วิกิสนเทศ
ต้นสังกัดองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อังกฤษ: Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2531 โดยองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เป็นคณะที่ให้คำแนะนำแก่ผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาวการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้และให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน แต่ไม่ได้ดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ทบทวนรายงานที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer reviewed) ในทุก ๆ ปี และสรุป “สถานะขององค์ความรู้” เรื่องภาวะโลกร้อนในรายงานการประเมินซึ่งตีพิมพ์ทุก ๆ 5 ปี หรือมากกว่านั้น ผู้เชี่ยวชาญประมาณ 1,000 คน

โดยแบ่งคณะทำงาน 3 คณะ คือ

  • “ประเมินแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ของระบบภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน”
  • “ประเมินความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจ-สังคมและระบบทางธรรมชาติ ที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน ผลกระทบทางบวกและลบของภาวะโลกร้อน และทางเลือกในการปรับตัวให้เข้ากับมัน”
  • “ประเมินทางเลือกในการจำกัดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและการลดความรุนแรงของภาวะโลกร้อน”

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]