คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ
Conseil de tutelle des Nations unies
ห้องประชุมคณะมนตรีภาวะทรัสตีในนครนิวยอร์ก
ประเภทเสาหลัก
สถานะยุติตั้งแต่ พ.ศ. 2537
จัดตั้งพ.ศ. 2488
เว็บไซต์www.un.org/en/mainbodies/trusteeship
ต้นสังกัดสหประชาชาติ

คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Trusteeship Council) เป็นเสาหลักในระบบสหประชาชาติ ประกอบด้วยประเทศสมาชิกที่ปกครองดินแดนในภาวะทรัสตี ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคง และประเทศอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อให้ได้สัดส่วนของประเทศที่ปกครอง และมิได้ปกครองภาวะทรัสตีจำนวนเท่า ๆ กัน มีหน้าที่พิจารณารายงานของประเทศที่ทำหน้าที่ปกครองดินแดน และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อเร่งรัดการให้ดินแดนในภาวะทรัสตีเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว สามารถปกครองตนเองหรือเป็นเอกราชได้