กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
รัสพจน์ยูเอ็นเอฟพีเอ (UNFPA)
หัวหน้าNatalia Kanem
สถานะดำเนินงานอยู่
จัดตั้ง1969; 55 ปีที่แล้ว (1969)
สำนักงานนครนิวยอร์ก สหรัฐ
เว็บไซต์www.unfpa.org

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Population Fund) เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก[ต้องการอ้างอิง] ด้านการให้ความช่วยเหลือ แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาในการแก้ปัญหาด้านประชากร ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 ภายใต้ชื่อ "กองทุนสหประชาชาติเพื่อกิจการด้านประชากร" (United Nations Fund for Population Activities) ต่อมาในปี 1987 สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้มีมติเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ" โดยยังคงใช้ชื่อย่อเดิม และถือให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลก

จุดมุ่งหมาย[แก้]

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการจัดการแก้ปัญหาประชากรและการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

  1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศด้านการพัฒนาประชากรและการวางแผนครอบครัว
  2. ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาประชากรและพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
  3. สนับสนุนและช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาตามคำขอเพื่อจัดการปัญหาประชากรด้วยรูปแบบและวิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ
  4. มีบทบาทนำในระบบสหประชาชาติในการส่งเสริมแผนงานด้านประชากรและประมาณงานโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]