เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (อังกฤษ: Millennium Development Goals, ย่อ: MDGs) เป็นเป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศแปดข้อซึ่งสถาปนาระหว่างการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติในปี 2543 หลังรับปฏิญญาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ รัฐสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 189 ประเทศในขณะนั้น (ปัจจุบันมี 193 ประเทศ) และองค์การระหว่างประเทศอย่างน้อย 23 องค์การผูกมัดจะช่วยเหลือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษดังต่อไปนี้ภายในปี 2558

  1. เพื่อลดจำนวนผู้ขาดสารอาหารลงครึ่งหนึ่ง
  2. เพื่อบรรลุประถมศึกษาสากล (universal primary education)
  3. เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มอำนาจสตรี
  4. เพื่อลดภาวะการตายของเด็ก
  5. เพื่อส่งเสริมสุขภาพมารดา
  6. เพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรียและโรคอื่น
  7. เพื่อประกันความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม[1]
  8. เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทั่วโลกสำหรับการพัฒนา[2]

ควรดู[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. [1], United Nations Millennium Development Goals website, retrieved 21 September 2013
  2. Background page, United Nations Millennium Development Goals website, retrieved 16 June 2009

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]