คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ประเภทคณะกรรมการสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
รัสพจน์อันซิทร็อล
หัวหน้าฝรั่งเศส Anna Joubin-Bret (ผู้อำนวยการ)
สถานะดำเนินงานอยู่
จัดตั้ง1966; 57 ปีที่แล้ว (1966)
สำนักงานเวียนนา ประเทศออสเตรีย
เว็บไซต์uncitral.un.org
ต้นสังกัดสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (อังกฤษ: United Nations Commission on International Trade Law) หรือเรียกโดยย่อว่า อันซิทร็อล (UNCITRAL) เป็นองค์กรของสหประชาชาติ ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแต่งตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1966 ด้วยแนวคิดที่ว่า กฎหมายการค้าของแต่ละประเทศนั้นสร้างอุปสรรคในขับเคลื่อนการค้าระดับระหว่างประเทศ สมควรลดและขจัดอุปสรรคเหล่านั้นโดยสร้างเอกภาพให้แก่กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

อันซิทร็อลประกอบด้วยกรรมาธิการจากประเทศหกสิบประเทศซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเลือกตั้งขึ้นโดยพิจารณาถึงความหลากหลายของภูมิภาคตลอดจนระบบเศรษฐกิจและระบบกฎหมาย กรรมาธิการมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละหกปี

ผลงานหนึ่งของอันซิทร็อล คือ การยกร่าง "กฎหมายแม่แบบอันซิทร็อลว่าด้วยอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ" (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) เมื่อ ค.ศ. 1985 สำหรับใช้ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]