ระบบสหประชาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
United Nations logo, Geneva.jpg

ระบบสหประชาชาติ คือ องค์กรหลักจำนวน 6 องค์กร (ปัจจุบันเหลือเพียง 5 องค์กรเท่านั้นจากการยุติการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2537 (ปี ค.ศ.1994) ของ คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ) มีการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายในรูปแบบองค์การระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และอนุสัญญาต่างๆ โดยองค์กรหลักของระบบสหประชาชาติมีอยู่ 5 ส่วน คือ

  1. สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
  2. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
  3. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
  4. สำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ
  5. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

โดยแต่ละองค์กรแต่ละองค์กร จะมีองค์กรย่อยลงไปอีก ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันไปแล้วจุดประสงค์ขององค์การนั้นๆ

องค์การ[แก้]

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ[แก้]

  • คณะกรรมาธิการหลัก
  • สมัยประชุม
  • ตำแหน่งคณะกรรมาธิการขององค์กรย่อย
  • องค์กรย่อยอื่นๆ

โดยมีรายชื่อกองทุนและโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

องค์กรเกี่ยวกับการวิจัยและสถาบันการฝึกอบรมต่างๆ[แก้]

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ[แก้]

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ[แก้]

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ[แก้]

เลขาธิการสหประชาชาติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: เลขาธิการสหประชาชาติ

สำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ[แก้]

หน่วยงานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ[แก้]

หน่วยงานพิเศษ[แก้]


อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.un.or.th/thai/unagencies/index.html