รายพระนามและรายนามอธิบดีกรมศุลกากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อธิบดีกรมศุลกากร
Director General of Customs (Kingdom of Thailand)
ตรากรมศุลกากร.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายพชร อนันต์ศิลป์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาภาสกรวงศ์
สถาปนาพ.ศ. 2422
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

ด้านล่างนี้คือรายพระนามและรายนามอธิบดีกรมศุลกากร

รายพระนามและรายนาม[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค).jpg เจ้าพระยาภาสกรวงศ์
(พร บุนนาค)
พ.ศ. 2422 พ.ศ. 2435
2 พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา พ.ศ. 2435
3 พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช.jpg พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช พ.ศ. 2436 พ.ศ. 2472
- ตรากรมศุลกากร.png พระยาสุพรรณสมบัติ พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2470 ทำการแทน
ตรากรมศุลกากร.png พระยาชัยสุรินทร พ.ศ. 2471
4 พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2476
- ตรากรมศุลกากร.png พระยาเสวกวรายุกต์ พ.ศ. 2476 ทำการแทน
5 พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2478
6 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย.jpg หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2481
7 กาจ กาจสงคราม.jpg นาวาอากาศเอก หลวงกาจสงคราม
(กาจ กาจสงคราม)
พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2485
8 จรูญ สืบแสง.jpg จรูญ สืบแสง 25 มีนาคม พ.ศ. 2485 17 กันยายน พ.ศ. 2486
9 ตรากรมศุลกากร.png ร้อยเอก พระพนมนครานุรักษ์ พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2487
10
(1)
ตรากรมศุลกากร.png หลวงบรรณกรโกวิท พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
- ตรากรมศุลกากร.png หลวงไพรัชธนกิจ พ.ศ. 2489 รักษาการแทน
พลเรือตรี สังวรณ์ สุวรรณชีพ พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
ขุนกาญจน์สุงกากร พ.ศ. 2490
10
(2)
ตรากรมศุลกากร.png หลวงบรรณกรโกวิท พ.ศ. 2490
11 วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์.jpg หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2493
12 ตรากรมศุลกากร.png พลตรี สวัสดิ์ สีมานนทปริญญา พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2494
- ตรากรมศุลกากร.png ขุนสุนทรมาตยวงศ์ พ.ศ. 2494 รักษาการแทน
13 ตรากรมศุลกากร.png พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล
(เจียม ลิมปิชาติ)
พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2498
14 อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร.jpg พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2506
15 บุญมา วงศ์สวรรค์.jpg บุญมา วงศ์สวรรค์ พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2508
16 ตรากรมศุลกากร.png หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2515
17 ตรากรมศุลกากร.png สนั่น เกตุทัต พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516
18 ตรากรมศุลกากร.png อำนวย วีรวรรณ พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2518
19 ตรากรมศุลกากร.png ชาญชัย ลี้ถาวร พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2520
20 ตรากรมศุลกากร.png นาค ไวยหงษ์ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523
21 ตรากรมศุลกากร.png วิทย์ ตันตยกุล พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2525
22 ตรากรมศุลกากร.png ไกรศรี จาติกวณิช พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2529
23 วิโรจน์ เลาหะพันธุ์.jpg วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2533
24 ตรากรมศุลกากร.png อรัญ ธรรมโน พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2536
25 ตรากรมศุลกากร.png ศุภชัย พิศิษฐวานิช พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2540
26 ตรากรมศุลกากร.png ปรีดี บุญยัง พ.ศ. 2540
27 ตรากรมศุลกากร.png สมใจนึก เองตระกูล พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2543
28 ตรากรมศุลกากร.png มานิต วิทยาเต็ม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545
29
(1)
ตรากรมศุลกากร.png ชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547
30 ตรากรมศุลกากร.png สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550
29
(2)
ตรากรมศุลกากร.png ชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2550
31
(1)
ตรากรมศุลกากร.png วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
32 ตรากรมศุลกากร.png อุทิศ ธรรมวาทิน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
31
(2)
ตรากรมศุลกากร.png วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ.ศ. 2552
33
(1)
ตรากรมศุลกากร.png สมชัย สัจจพงษ์ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
34 ตรากรมศุลกากร.png ประสงค์ พูนธเนศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
35 ตรากรมศุลกากร.png สมชาย พูลสวัสดิ์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
36 ตรากรมศุลกากร.png เบญจา หลุยเจริญ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
37 ตรากรมศุลกากร.png ราฆพ ศรีศุภอรรถ พ.ศ. 2556 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
33
(2)
ตรากรมศุลกากร.png สมชัย สัจจพงษ์ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
38 ตรากรมศุลกากร.png กุลิศ สมบัติศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2561
39 ตรากรมศุลกากร.png กฤษฎา จีนะวิจารณะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 30 กันยายน พ.ศ. 2563
40 ตรากรมศุลกากร.png พชร อนันต์ศิลป์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]


แม่แบบ:อธิบดีกรมศุลกากร