ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว (อังกฤษ: Thanon Phra Prathon-Ban Phaeo) เป็นส่วนหนึ่งของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 สายบ้านบ่อ-ลำลูกบัว เป็นถนนขนาด 2-4 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ แยกจากถนนพระรามที่ 2 กิโลเมตรที่ 38 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านเข้าไปในตัวอำเภอบ้านแพ้ว ผ่านบ้านดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม ผ่านมหาวิทยาลัยคริสเตียน ไปสิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษม บริเวณสามแยกพระประโทน ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม ระยะทางรวม 37.521 กิโลเมตร

เดิมถนนสายนี้มีชื่อเรียกตามบัญชีสายทางของกรมทางหลวงว่า "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (พระประโทน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 35 (บ้านบ่อ)" จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 กรมทางหลวงได้รวมทางหลวงสายนี้เข้ากับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3036 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3095 (นครปฐม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (บางเลน) แล้วเปลี่ยนชื่อสายทางเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของแขวงการทางนครปฐม