เพชรในเพลง 2551

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เพชรในเพลง 2551 กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จัดงานมอบรางวัล ในวันที่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ซึ่งตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมอบรางวัลสำหรับนักร้อง เพลงไทยสากล ลูกทุ่ง ที่ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทย เพื่อยกย่องบุคลลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม และนักร้องที่ร้องเพลงออกเสียงชัดเจน และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย โดยมอบรางวัล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลรางวัล ดังนี้ [1]

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต[แก้]

 • ประเภทเพลงไทยสากล ได้แก่ เพลงเรือนแพ ผู้ประพันธ์ นายชาลี อินทรวิจิตร
 • ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง ได้แก่ เพลงมนต์รักลูกทุ่ง ผู้ประพันธ์ นายไพบูลย์ บุตรขัน
 • ประเภทเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ได้แก่ เพลงหน้าที่เด็ก ผู้ประพันธ์ นางชอุ่ม ปัญจพรรค์

รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย[แก้]

ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงหิ่งหัอย ผู้ประพันธ์ นายกมลศักดิ์ สุนทานนท์
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงเมล็ดข้าว ๒๕๔๙ ผู้ประพันธ์ นายสุรชัย จันทิมาธร
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงผีเสื้อนักสู้ ผู้ประพันธ์ นายยืนยง โอภากุล

ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงเพลงรักบ้านทุ่ง ผู้ประพันธ์ ลพ บุรีรัตน์ (นายวิเชียร คำเจริญ)
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ผู้ประพันธ์ นายสลา คุณวุฒิ
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงขอนไม้กับเรือ ผู้ประพันธ์ นายเชิงศร นครเจริญ

ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงอดใจรอ ผู้ประพันธ์ รศ.ดร.สมาน งามสนิท
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงโลกป่วย ผู้ประพันธ์ นายสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา

รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย[แก้]

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงหิ่งหัอย ผู้ขับร้อง นายพลพล พลกองเส็ง
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงมีแต่คิดถึง ผู้ขับร้อง นายธงไชย แมคอินไตย์
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงเมล็ดข้าว ๒๕๔๙ ผู้ขับร้อง นายสุรชัย จันทิมาธร

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงคะนึง ผู้ขับร้อง ปาน ธนพร (นางสาวธนพร แวกประยูร)
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงถามหาความรัก ผู้ขับร้อง นางสุภัทรา โกราษฎร์

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงคนดีของเธอ ผู้ขับร้อง กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ (นายสุทธิราช อุสุภะ)
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงขอโทษที่คิดถึง ผู้ขับร้อง นายจักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงขอนไม้กับเรือ ผู้ขับร้อง บ่าววี (พันจ่าอากาศตรีวีรยุทธ นานช้า)

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงเพลงรักบ้านทุ่ง ผู้ขับร้อง ฝน ธนสุนทร (น.ส.เตือนใจ ศรีสุนทร)
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ผู้ขับร้อง ตั๊กแตน ชลดา (น.ส.ชลดา ทองจุลกลาง)
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงรอ ผู้ขับร้อง เพียว พียว (น.ส.เพรียวพันธ์ หัสดี)

ประเภทผู้ขับร้องเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็กชาย[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงภาวะโลกร้อน ผู้ขับร้อง ด.ช.พีระณัฐ บางพรม

ประเภทผู้ขับร้องเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็กหญิง[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล
 • รางวัลชมเชย เพลงแว่นตา แว่นยาย ผู้ขับร้อง ด.ญ. ฐาวิตา บางพรม
 • รางวัลชมเชย เพลงลักยิ้ม ผู้ขับร้อง ด.ญ.สกาวรัตน์ แก้วแท้
 • รางวัลชมเชย เพลงตำนานแห่ง ก.ไก่ ผู้ขับร้อง ด.ญ.ดาวกมล สหบันเทิง

อ้างอิง[แก้]