รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 19

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2553 จัดโดยชมรมวิจารณ์บันเทิง ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร

รายชื่อบุคคลและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล[แก้]

รายชื่อบุคคลและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ผู้ชนะรางวัล จะเน้นด้วย ตัวหนา

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม[แก้]

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม[แก้]

 • เจ้านกกระจอก (อโนชา สุวิชากรพงศ์)
 • ชั่วฟ้าดินสลาย (หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล)
 • นาคปรก (ภวัต พนังคศิริ, ณัฐ นวลแพง, โกเศส ชฤทธิ์พร, พีระภัทร ชูตระกูล, โยธิน สวัสดิ์เรือง)
 • ลุงบุญมีระลึกชาติ (อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล)
 • อินทรีแดง (วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง)

กำกับภาพยอดเยี่ยม[แก้]

 • เจ้านกกระจอก (เหลียงหมิ่งไค)
 • ชั่วฟ้าดินสลาย (ธีระวัฒน์ รุจินธรรม)
 • นาคปรก (ธีระวัฒน์ รุจินธรรม)
 • เราสองสามคน (ธรรมเจริญ พรหมพันธ์, สมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)
 • สวรรค์บ้านนา (อุรุพงศ์ รักษาสัตย์)

ลำดับภาพยอดเยี่ยม[แก้]

 • กวน มึน โฮ (ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค)
 • ชั่วฟ้าดินสลาย (สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรนิภา กบิลลิกกะวานิชย์)
 • นาคปรก (ธวัช ศิริพงศ์)
 • สวรรค์บ้านนา (อุรุพงศ์ รักษาสัตย์)
 • อินทรีแดง (สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรนิภา กบิลลิกกะวานิชย์)

กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม[แก้]

 • เจ้านกกระจอก (ปรินดา มุ่งหมายผล)
 • ชั่วฟ้าดินสลาย (สิรนัท รัชชุศานติ)
 • นาคปรก (โสภณ พูลสวัสดิ์)
 • ลุงบุญมีระลึกชาติ (เอกรัฐ หอมลออ)
 • อินทรีแดง (พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ, วิทยา ชัยมงคล, ไพโรจน์ ศิริวัฒน์, พัลลภ ชมถาวร)

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม[แก้]

 • กวน มึน โฮ (ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์, กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์)
 • ชั่วฟ้าดินสลาย (จำรัส เศวตาภรณ์)
 • นาคปรก (นรินทร ณ บางช้าง)
 • เราสองสามคน (ไจแอนท์เวฟ, มงคล พงษ์วชิรินทร์, ประวิตร เกษเกษม)
 • อินทรีแดง (ไวลด์แอทฮาร์ท)

รางวัลพิเศษ[แก้]

สรุปจำนวนรางวัลภาพยนตร์แต่ละเรื่อง[แก้]

เสนอชื่อเข้าชิง[แก้]

 • ชั่วฟ้าดินสลาย 11 รางวัล
 • นาคปรก 9 รางวัล
 • อินทรีแดง 7 รางวัล
 • เรา สอง สาม คน 6 รางวัล
 • สวรรค์บ้านนา 4 รางวัล
 • ลุงบุญมีระลึกชาติ 3 รางวัล
 • กวน มึน โฮ 3 รางวัล
 • บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้) 3 รางวัล
 • เจ้านกกระจอก 3 รางวัล
 • มือปืนดาวพระเสาร์ 1 รางวัล
 • สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก 1 รางวัล
 • 9 วัด 1 รางวัล
 • ใครในห้อง 1 รางวัล

ได้รับรางวัล[แก้]

 • ชั่วฟ้าดินสลาย 4 รางวัล
 • นาคปรก 4 รางวัล
 • ลุงบุญมีระลึกชาติ 1 รางวัล
 • กวน มึน โฮ 2 รางวัล (ได้รับรางวัลร่วมกับ สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม)

อ้างอิง[แก้]