เพชรในเพลง 2552

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เพชรในเพลง 2552 กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จัดงานมอบรางวัล ในวันที่วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมอบรางวัลสำหรับนักร้อง เพลงไทยสากล ลูกทุ่ง ที่ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทย เพื่อยกย่องบุคลลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม และนักร้องที่ร้องเพลงออกเสียงชัดเจน และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย โดยมอบรางวัล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลรางวัล ดังนี้

เนื้อหา

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต[แก้]

ประเภทเพลงไทยสากล[แก้]

  • เพลงค่าน้ำนม ผู้ประพันธ์ นายไพบูลย์ บุตรขัน

ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง[แก้]

  • เพลงยอยศพระลอ ผู้ประพันธ์ นายพยงค์ มุกดา

ประเภทเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก[แก้]

  • เพลงเจ้าผีเสื้อเอย ผู้ประพันธ์ นายกิตติพงษ์ ขันธกาญจน์ และนายวีระศักดิ์ ขุขันธิน

รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย[แก้]

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากล ชาย รางวัลชนะเลิศ[แก้]

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากล ชาย รางวัลชมเชย[แก้]

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากล หญิง รางวัลชนะเลิศ[แก้]

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากล หญิง รางวัลชมเชย[แก้]

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย รางวัลชนะเลิศ[แก้]

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย รางวัลชมเชย[แก้]

  • เพลงแสงเดือนถามข่าวแสงดาวนำทาง ผู้ขับร้อง ไผ่ พงศธร (นาย พงศธร ศรีจันทร์)
  • เพลงรอเป็นคนใช่ของเธอ ผู้ขับร้อง ตุ้ม จ่านกร้อง (นาย พิชิตชัย ศรีเครือ)

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง รางวัลชนะเลิศ[แก้]

  • เพลงรักแท้คือแม่เรา ผู้ขับร้อง ฝน ธนสุนทร (นางสาวเตือนใจ ศรีสุนทร)

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง รางวัลชมเชย[แก้]

  • เพลงไหมแท้ที่แม่ทอ ผู้ขับร้อง ต่าย อรทัย (นางสาว อรทัย ดาบคำ)
  • เพลงจ้างมันเต๊อะ ผู้ขับร้อง กระแต อาร์สยาม (นางสาว นิภาพร แปงอ้วน)

ประเภทผู้ขับร้องเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็กชาย รางวัลชนะเลิศ[แก้]

ประเภทผู้ขับร้องเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็กชาย รางวัลชมเชย[แก้]

ประเภทผู้ขับร้องเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็กหญิง รางวัลชนะเลิศ[แก้]

ประเภทผู้ขับร้องเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็กหญิง รางวัลชมเชย[แก้]


อ้างอิง[แก้]