ข้ามไปเนื้อหา

เพชรในเพลง 2548

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เพชรในเพลง 2548 กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จัดงานมอบรางวัล ในวันที่วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ซึ่งตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมอบรางวัลสำหรับนักร้อง เพลงไทยสากล ลูกทุ่ง ที่ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทย เพื่อยกย่องบุคลลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม และนักร้องที่ร้องเพลงออกเสียงชัดเจน และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย โดยมอบรางวัล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลรางวัล ดังนี้ [1]

รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย[แก้]

ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงก้อนหินก้อนนั้น ผู้ประพันธ์ นิติพงษ์ ห่อนาค
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงคนไทยไม่ทิ้งกัน ผู้ประพันธ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงเพลงใบไม้ ผู้ประพันธ์ สุรักษ์ สุเสวี

ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงวันที่บ่มีอ้าย ผู้ประพันธ์ วสุ ห้าวหาญ
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงดวงดาวชาวนา ผู้ประพันธ์ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงแค่อยากให้รู้ว่ารัก ผู้ประพันธ์ หลุยส์ ท่าศาลา

ประเภทการประพันธ์เพลงส่งเสริมการใช้ภาษาไทย[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงฝึกออกเสียง ร.เรือ ผู้ประพันธ์ นายศักดิ์ แวววิริยะ
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงสนุกสำนวนไทย ผู้ประพันธ์ ปริษา ปานะนนท์

ประเภทการประพันธ์เพลงสำหรับเด็ก[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงสุจิปุลิ ผู้ประพันธ์ นันทวัชร
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงสนุกสำนวนไทย ผู้ประพันธ์ ปริษา ปานะนนท์
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงเด็กดีมีธรรม ผู้ประพันธ์ นนทวิบูลย์

รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย[แก้]

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากล[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงเพื่อนผู้ให้ ผู้ขับร้อง สิบเอกเกรียงไกร คงสบาย
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงสาวทอผ้าไหม ผู้ขับร้อง มณีมุกดา
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงคนไทยไม่ทิ้งกัน ผู้ขับร้อง ปาน ธนพร แวกประยูร

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงรักฉันแล้วรักใครไม่ได้ ผู้ขับร้อง ฝน ธนสุนทร
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงดวงดาวชาวนา ผู้ขับร้อง สันติ ดวงสว่าง
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงแค่อยากให้รู้ว่ารัก ผู้ขับร้อง ดวงจันทร์ สุวรรณี

ประเภทผู้ขับร้องเพลงสำหรับเด็ก[แก้]

 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงสุจิปุลิ ผู้ขับร้อง ด.ช.เจษฎา ตรีรุ่งกิจ และ ด.ญ.ทิพยอาภา ชื่นประดิษฐ์
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงสนุกสำนวนไทย ผู้ขับร้อง ด.ช.เจษฎา ตรีรุ่งกิจ และ ด.ญ.ศิรประภา อายุยงค์
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงเด็กดีมีธรรม ผู้ขับร้อง ด.ญ.พีรดา สุขวัฒก์

อ้างอิง[แก้]