ข้ามไปเนื้อหา

เพชรในเพลง 2563

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เพชรในเพลง 2563 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ สำหรับในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และกรมศิลปากร (ศก.) ได้มอบรางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) ยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และนักร้องที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย โดยจัดที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผลรางวัลการประกวดเพลงเพชรในเพลง ปี 2563 ดังนี้ [1]

รางวัลเชิดชูเกียรติ[แก้]

 • นักจัดรายการวิทยุผู้อนุรักษ์เพลงไทยในอดีต (รายการสุขกันเถอะเรา) ได้แก่ น.ส.ดารณี มณีดิษฐ์
 • องค์กรสนับสนุนวัฒนธรรมดนตรีไทย ได้แก่ สมาคมสงเคราะห์สหายศิลปิน

รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย[แก้]

ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงวัฒนธรรมนำไทย ผู้ประพันธ์ นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงยังมีวันพรุ่งนี้ ผู้ประพันธ์ นายรชต โชติมิตรจตุรผล

ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงเพื่อชีวิต[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงสวัสดี ผู้ประพันธ์ นายเทียรี่ สุทธิยงค์ เมฆวัฒนา (เทียรี่ เมฆวัฒนา)

รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย[แก้]

การขับร้องเพลงไทยสากลชาย[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงดาราดรุณี ผู้ขับร้อง นายพรพัฒน์ สัมมาวรรณ (พรหมเทพ เทพรัตน์)

การขับร้องเพลงไทยสากลหญิง[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงเพ็ญแข ผู้ขับร้อง น.ส.กุสุมา เอื้อเฟื้อ (ผุสดี เอื้อเฟื้อ)

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงคอยน้องคืนนา ผู้ขับร้อง นายอาคม พูลลาภ (เติ้น อาคม คำพันธุ์)

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงลูกทุ่งท้องถิ่น ผู้ขับร้อง น.ส.ชญาภา พงศ์สุภาชาคริต (บูม ชญาภา)

การขับร้องเพลงเพื่อชีวิตชาย[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงนานแสนนาน ผู้ขับร้อง นายเทียรี่ สุทธิยงค์ เมฆวัฒนา (เทียรี่ เมฆวัฒนา)

การขับร้องเพลงเพื่อชีวิตหญิง[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงเด็กหลังเขา ผู้ขับร้อง น.ส.ณริสสา ดำเนินผล (ฟ้า ขวัญนคร)

อ้างอิง[แก้]

 1. "รมว.วธ. มอบรางวัลงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563" "หมอทวีศิลป์-คลับฟรายเดย์-เวทีเพลงเพราะ"". โพสต์ทูเดย์. 2021-07-24. สืบค้นเมื่อ 2022-04-06.