ข้ามไปเนื้อหา

รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ)
รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
รางวัลสำหรับบุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ไทย
ประเทศ ไทย
จัดโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
รางวัลแรก20 ธันวาคม พ.ศ. 2522 (44 ปี)
รางวัลสุดท้าย10 เมษายน พ.ศ. 2531 (36 ปี)

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ หรือ รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ไทย ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆ ในแต่ละปี โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2522 จัดโดยสมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย ด้วยความร่วมมือกับอีก 5 องค์กร คือ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมนักประชาสัมพันธ์ ชมรมวิทยุ ชมรมนักแสดงประกอบ

พิธีประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำครั้งที่ 1 ประจำปี 2521 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยนายประกอบ หุตะสิงห์ องคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานมอบรางวัล โดยรางวัลที่มอบเป็นรูปหัวเรือสุพรรณหงส์

สมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย จัดงานนี้จนถึงครั้งที่ 7 ประจำปี 2530 เมื่อปี พ.ศ. 2531 จึงได้เปลี่ยนองค์กรผู้จัดงานเป็น สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 ประจำปี 2534 ใช้ชื่อว่า รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ หรือ รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ (เรียกตามชื่อองค์กรที่จัดงาน) และได้ออกแบบรางวัลที่มอบใหม่

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]