ข้ามไปเนื้อหา

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 18

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2552 จัดโดยชมรมวิจารณ์บันเทิง ประกาศผลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อบุคคลและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล[แก้]

รายชื่อบุคคลและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ผู้ชนะรางวัล จะเน้นด้วย ตัวหนา

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม[แก้]

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม[แก้]

 • ความจำสั้น แต่รักฉันยาว” โดย วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์,อมราพร แผ่นดินทองและนนตรา คุ้มวงศ์,
 • “เฉือน” โดยก้องเกียรติ โขมศิริและวิศิฎ์ ศาสนเที่ยง,
 • “นางไม้” โดยเป็นเอก รัตนเรือง,
 • ท้า/ชน” โดยทวีวัฒน์ วันทา,เกียรติ ศงสนันทน์, ธนกร พงษ์สุวรรณและอดิเรก วัฏลีลา
 • “October Sonata รักที่รอคอย”โดยสมเกียรติ์ วิทุรานิช

กำกับภาพยอดเยี่ยม[แก้]

 • ความสุขของกะทิ” โดย ธนนท์ สัตตะรุจาวงษ์,
 • “เฉือน” โดย ธนชาติ บุญหล้า
 • “นางไม้” โดย ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์
 • รถไฟฟ้า มาหานะเธอ” โดย สมบูรณ์ พิริยะภักดีกุลและจิระ มะลิกุล
 • “October Sonata รักที่รอคอย” โดยธีระวัฒน์ รุจินธรรม

ลำดับภาพยอดเยี่ยม[แก้]

 • “เฉือน” โดย สุนิตย์ อัศวินิกุล
 • “ท้า/ชน” โดยศักดิ์นคร เนตรหาญและอดิเรก วัฏลีลา
 • “รถไฟฟ้า มาหานะเธอ” โดย วิชชพัชร์ โกจิ๋ว, ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชคและ ปนายุ คุณวัลลี
 • สาระแนห้าวเป้ง” โดย วิสิฏธิ์สร สุทธิไชยากุล, พิชานนท์ วงศ์วิทยาเมธากุลและศุภชัย วรรณศักดิ์
 • “October Sonata รักที่รอคอย” โดย สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรณิภา กบิลลิกกะวานิชย์และเหมือนฝัน อุปถัมภ์

กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม[แก้]

 • “ความสุขของกะทิ” โดย เอกรัฐ หอมลอยและธรรมรงรัตน์ วานิชสมบัติ,
 • “เฉือน” โดยธนะ เมฆาอัมพุท และ วุฒิกร ศรีโพธิ์ทอง
 • “รถไฟฟ้า มาหานะเธอ” โดย โสภณ พูลสวัสดิ์
 • “ A Moment in June ณ ขณะรัก” โดย โทโมยะ อิมาอิ และ พลเอก สังฆคุณ
 • “October Sonata รักที่รอคอย” โดยศักดิ์ ศิริ จันทรังษี และ วิทยา ชัยมงคล

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม[แก้]

 • “ความสุขของกะทิ” โดย นภ พรชำนิและคานธี อนันตกาญจน์
 • “เฉือน” โดย ไวลด์ แอท ฮาร์ท
 • “สามชุก” โดย อธิปไตย ภิรมย์ภักดี
 • “A Moment in June ณ ขณะรัก” โดยโรเบิร์ต วอล์คเกอร์
 • “October Sonata รักที่รอคอย” โดย ไกวัล กุลวัฒโนทัย

สรุปจำนวนรางวัลภาพยนตร์แต่ละเรื่อง[แก้]

เสนอชื่อเข้าชิง[แก้]

 • October Sonata รักที่รอคอย 9 รางวัล
 • เฉือน 8 รางวัล
 • นางไม้ 5 รางวัล
 • รถไฟฟ้า มาหานะเธอ 5 รางวัล
 • A Moment in June ณ ขณะรัก 5 รางวัล
 • สามชุก 3 รางวัล
 • ความสุขของกะทิ 3 รางวัล
 • หนีตามกาลิเลโอ 2 รางวัล
 • ความจำสั้น แต่รักฉันยาว 2 รางวัล
 • 5 แพร่ง 2 รางวัล
 • ท้า/ชน 2 รางวัล
 • พลเมืองจูหลิง 1 รางวัล
 • อีส้มสมหวัง ชะ ชะ ช่า 1 รางวัล
 • เชือดก่อนชิม 1 รางวัล
 • 32 ธันวา 2 รางวัล
 • ม.3 ปี 4 เรารักนาย 1 รางวัล
 • สาระแนห้าวเป้ง 1 รางวัล

ได้รับรางวัล[แก้]

 • October Sonata 6 รางวัล
 • เฉือน 1 รางวัล
 • รถไฟฟ้า มาหานะเธอ 1 รางวัล
 • A Moment in June ณ ขณะรัก 1 รางวัล
 • สามชุก 1 รางวัล
 • หนีตามกาลิเลโอ 1 รางวัล

อ้างอิง[แก้]