รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2536 ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่

รายชื่อบุคคลและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล[แก้]

สำหรับผู้ได้รับรางวัลแสดงเป็น ตัวหนา

 • จักรกฤษณ์ อำมรัตน์ - คนแซ่ลี้
 • นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร - ขอความรักบ้างได้ไหม
 • สรพงษ์ ชาตรี - มือปืน 2 สาละวิน
 • สัญญา คุณากร - ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด
 • สิรคุปต์ เมทะนี - มือปืน 2 สาละวิน
 • เกรียงไกร อุณหะนันท์ - คนแซ่ลี้
 • ฉัตรชัย เปล่งพานิช - มือปืน 2 สาละวิน
 • พิเศษ สังข์สุวรรณ - มือปืน 2 สาละวิน
 • ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง - ปีหนึ่ง เพื่อนกัน และวันอัศจรรย์ของผม
 • อรุณ ภาวิไล - ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด
 • จินตหรา สุขพัฒน์ - กอดคอกันแหวว
 • ธัญญา โสภณ - ท่านขุนน้อยน้อย แห่งสยาม
 • นารากร โลหะชาละ - ปีหนึ่ง เพื่อนกัน และวันอัศจรรย์ของผม
 • เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ - ปีหนึ่ง เพื่อนกัน และวันอัศจรรย์ของผม
 • วิชุดา มงคลเขตร์ - มือปืน 2 สาละวิน
 • คนแซ่ลี้ - วิไลลักษณ์ พูลประเสริฐ
 • ปีหนึ่ง เพื่อนกัน และวันอัศจรรย์ของผม - สุทธิชัย บุณยกาญจน์
 • ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด - ดลกมล ศรัทธาทิพย์, สรพงษ์ เอื้อชูชัย, อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
 • มือปืน 2 สาละวิน - หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
 • ขอความรักบ้างได้ไหม - บุญส่ง ล้วนงาม
 • ท่านขุนน้อยน้อย แห่งสยาม - ภาคภูมิ วงษ์จินดา
 • ปีหนึ่ง เพื่อนกัน และวันอัศจรรย์ของผม - อุดม สีตาลี
 • ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด - สมชัย คินธรักษ์
 • มือปืน 2 สาละวิน - เตี้ย ปราจีณ
 • คนแซ่ลี้ - เอกภพ ตันหยงมาศกุล
 • ท่านขุนน้อยน้อย แห่งสยาม - พิพัฒน์ พยัคฆะ
 • ปีหนึ่ง เพื่อนกัน และวันอัศจรรย์ของผม - อานุภาพ บัวจันทร์
 • ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด - วินัย ปฐมบูรณ์, สมชัย กิติคุณ
 • มือปืน 2 สาละวิน - อานุภาพ บัวจันทร์
 • กอดคอกันแหวว - พูนศักดิ์ อุทัยพันธุ์
 • คนแซ่ลี้ - สุนิตย์ อัศวินิกุล
 • ปีหนึ่ง เพื่อนกัน และวันอัศจรรย์ของผม - สุนิตย์ อัศวินิกุล
 • ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด - พูนศักดิ์ อุทัยพันธุ์
 • มือปืน 2 สาละวิน - หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
 • คนแซ่ลี้ - บัตเตอร์ฟลาย
 • ท่านขุนน้อยน้อย แห่งสยาม - จำรัส เศวตาภรณ์
 • ปีหนึ่ง เพื่อนกัน และวันอัศจรรย์ของผม - จำรัส เศวตาภรณ์
 • ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด - เพชร มาร์
 • มือปืน 2 สาละวิน - พิเศษ สังข์สุวรรณ

สรุปจำนวนการได้รับรางวัล

4 - ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด

3 - ปีหนึ่ง เพื่อนกัน และวันอัศจรรย์ของผม, มือปืน 2 สาละวิน

1 - กอดคอกันแหวว

สรุปจำนวนการเข้าชิง

12 - มือปืน 2 สาละวิน

10 - ปีหนึ่ง เพื่อนกัน และวันอัศจรรย์ของผม, ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด

9 - คนแซ่ลี้

4 - ท่านขุนน้อยน้อย แห่งสยาม

3 - กอดคอกันแหวว, ขอความรักบ้างได้ไหม

1 - เร็วกว่าใจ ไกลเกินฝัน


อ้างอิง[แก้]