รางวัลสตาร์พิคส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2553

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้ชนะรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม]]

อินทิรา เจริญปุระ ผู้ชนะรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

รายชื่อบุคคลและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล[แก้]

รายชื่อบุคคลและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ผู้ชนะรางวัล จะเน้นด้วย ตัวหนา

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม[แก้]


ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม[แก้]

ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม[แก้]

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม[แก้]

 • เจ้านกกระจอก (อโนชา สุวิชากรพงศ์)
 • ชั่วฟ้าดินสลาย (หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล)
 • นาคปรก (ภวัต พนังคศิริ, ณัฐ นวลแพง, โกเศส ชฤทธิ์พร, พีระภัทร ชูตระกูล, โยธิน สวัสดิ์เรือง)
 • ลุงบุญมีระลึกชาติ (อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล)
 • ่บ้านฉัน...ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้) - เมษ ธราธร

กำกับภาพยอดเยี่ยม[แก้]

 • เจ้านกกระจอก (เหลียงหมิ่งไค)
 • ชั่วฟ้าดินสลาย (ธีระวัฒน์ รุจินธรรม)
 • ลุงบุญมีนะลึกชาติ (สยมภู มุกดี)
 • เราสองสามคน (ธรรมเจริญ พรหมพันธ์, สมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)
 • สวรรค์บ้านนา (อุรุพงศ์ รักษาสัตย์)

ลำดับภาพยอดเยี่ยม[แก้]

 • กวน มึน โฮ (ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค)
 • เจ้านกกระจอก (ลี ชาตะเมธีกุล)
 • ชั่วฟ้าดินสลาย (สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรนิภา กบิลลิกกะวานิชย์)
 • นาคปรก (ธวัช ศิริพงศ์)
 • ลุงบุญมีระลึกชาติ (ลี ชาตะเมธีกุล)

กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม[แก้]

 • เจ้านกกระจอก (ปรินดา มุ่งหมายผล)
 • ชั่วฟ้าดินสลาย (สิรนัท รัชชุศานติ)
 • นาคปรก (โสภณ พูลสวัสดิ์)
 • ลุงบุญมีระลึกชาติ (เอกรัฐ หอมลออ)
 • อินทรีแดง (พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ, วิทยา ชัยมงคล, ไพโรจน์ ศิริวัฒน์, พัลลภ ชมถาวร)

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม[แก้]

 • กวน มึน โฮ (ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์, กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์)
 • ชั่วฟ้าดินสลาย (จำรัส เศวตาภรณ์)
 • เจ้านกกระจอก (เดอะ โฟโตสติ๊กเกอร์ แมชชีน เฟอร์นิเจอร์)
 • เราสองสามคน (ไจแอนท์เวฟ, มงคล พงษ์วชิรินทร์, ประวิตร เกษเกษม)
 • อินทรีแดง (ไวลด์แอทฮาร์ท)


อ้างอิง[แก้]