หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก หลวงสุรณรงค์)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
พลเอก
หลวงสุรณรงค์
(ธงไชย โชติกเสถียร)

ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ร.ม.
สมุหราชองครักษ์
ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2491 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2507
ก่อนหน้า พลโท พระศิลปศัสตราคม
ถัดไป หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
26 มิถุนายน พ.ศ. 2507 – 18 มกราคม พ.ศ. 2529
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ธงไชย
26 มิถุนายน พ.ศ. 2442
เสียชีวิต 18 มกราคม พ.ศ. 2529 (86 ปี)
บิดา พระยาสรรพกิจปรีชา (ชื่น โชติกเสถียร)
มารดา คุณหญิงฉลวย สรรพกิจปรีชา
คู่สมรส ท่านผู้หญิงจรวย สุรณรงค์
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) (26 มิถุนายน พ.ศ. 2442 - 18 มกราคม พ.ศ. 2529) เป็นอดีตสมุหราชองครักษ์ และอดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9

ประวัติ[แก้]

พลเอก หลวงสุรณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2442 เป็นบุตรชายของ มหาอำมาตย์ตรี พระยาสรรพกิจปรีชา (ชื่น โชติกเสถียร) กับคุณหญิงสรรพกิจปรีชา (ฉลวย โชติกเสถียร) สมรสกับคุณหญิงจรวย โชติกเสถียร ธิดาของ พระยาพิพิธภัณฑวิจารย์ (เจริญ โชติกเสถียร) กับคุณหญิงสุย

หลวงสุรณรงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมุหราชองครักษ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2491[1] จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2507 เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรี[2] กระทั่งถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2529 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก หลวงสุรณรงค์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อเวลา 16.55 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2529[3]

หลวงสุรณรงค์ มีโอกาสตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปเยือนประเทศต่างๆ ถึง 26 ครั้ง[4]

ตำแหน่ง[แก้]

 • 27 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ราชองครักษ์เวร[5]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2491 สมุหราชองครักษ์
 • 26 มิถุนายน พ.ศ. 2507 องคมนตรี

บรรดาศักดิ์[แก้]

 • 3 มิถุนายน พ.ศ. 2473 หลวงสุรณรงค์ ถือศักดินา ๘๐๐[6]

ยศทหาร[แก้]

 • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2464 ร้อยตรี[7]
 • 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ร้อยโท[8]
 • 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 ร้อยเอก[9]
 • 24 เมษายน พ.ศ. 2474 พันตรี[10]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2483 พันโท[11]
 • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 พันเอก[12]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2491 พลตรี[13]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2494 พลโท[14]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2498 พลเอก[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้สมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งและตั้งสมุหราชองครักษ์
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลเอก หลวงสุรณรงค์)
 3. ข่าวในพระราชสำนัก (หน้า ๒๗-๒๘)
 4. เรื่องตามเสด็จอเมริกา ; จดหมายถึงเพื่อน จาก หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต 14 มิถุนายน ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2503 กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2529
 5. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งราชองครักษ์
 6. พระราชทานบรรดาศักดิ์ (หน้า ๙๓๙)
 7. พระราชทานยศทหารบก
 8. พระราชทานยศทหารและข้าราชการในกระทรวงกลาโหม (หน้า ๔๗๓)
 9. พระราชทานยศทหารบก (หน้า ๔๑๔)
 10. พระราชทานยศ (หน้า ๓๑๗)
 11. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๕๓๑)
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 15. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 16. ประกาศพระราชทานถานธนกรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญรามมาลา (หน้า ๑๕๕)
 17. แจ้งความ ส่งเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาไปพระราชทาน[ลิงก์เสีย]
 18. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน (หน้า ๑๙๕๑)
 19. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๓๙๗๙)
 20. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 21. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ (หน้า ๒๐๔๘)
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๐, ตอน ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ, ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖, หน้า ๑๙