ข้ามไปเนื้อหา

เครื่องอิสริยาภรณ์เซนต์ซิลเวสเตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องอิสริยาภรณ์เซนต์ซิลเวสเตอร์

ตัวเหรียญชั้นจัตุรถาภรณ์
มอบโดย

พระสันตะปาปา
ประเภทเครื่องอิสริยาภรณ์ 4 ชั้น
วันสถาปนาพ.ศ. 2384 (ค.ศ. 1841)
ประเทศสันตะสำนัก นครรัฐวาติกัน
แพรแถบ
สถานะยังมีการให้อยู่
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญเกรกอรีมหาราช
รองมาเครื่องอิสริยาภรณ์โปรเอคลีเซียเอซปอนติฟิซ

เครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญซิลเวสเตอร์ เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งนครรัฐวาติกัน สถาปนาเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2384 โดย สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 6 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์นี้และทรงเป็นผู้พระราชทานให้กับ คริสต์ศาสนิกชนชาวโรม และชาวต่างประเทศ

การประดับ[แก้]

จัตุรถาภรณ์
ตริตาภรณ์
ทวีติยาภรณ์
ประถมาภรณ์