พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
เลขาธิการพระราชวัง
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
(8 ปี 245 วัน)
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้า ศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ถัดไป แก้วขวัญ วัชโรทัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2465
เสียชีวิต 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (81 ปี 71 วัน)
คู่สมรส ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์

นาย พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546) อดีตเลขาธิการพระราชวัง และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ประวัติ[แก้]

นายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 เป็นบุตรพระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์) กับคุณหญิงจำเริญ ประเสริฐศุภกิจ เมื่อ พ.ศ. 2475 ได้เข้ารับการศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยเป็นเวลา 6 ปี แล้วจึงเดินทางไปศึกษาชั้นมัธยมปลายที่ Oundie School ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2483 ย้ายไปศึกษาต่อที่ Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี และในระหว่าง พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2487 ไปศึกษาต่อที่ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยได้สมรสกับนางสาวกุณฑี สุจริตกุล (ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์) และเริ่มทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในระหว่างที่นายอาภรณ์ กฤษณามระ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารมากพอสมควร ได้รับการชักชวนจากนายบัญชา ล่ำซำให้มาร่วมงานกันที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

ได้สมรสกับนางสาวกุณฑี สุจริตกุล (ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์)

คุณพูนเพิ่มและท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ มีบุตรธิดา 5 ท่านล้วนมีชื่อเล่นว่า "หมู" ตามบิดาทั้งสิ้น

 1. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (หมูแดง)
 2. อนุทิพย์ ไกรฤกษ์ (หมูน้อง)
 3. เพิ่มพูน ไกรฤกษ์ (หมูเล็ก)
 4. ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (หมูตือ)
 5. กุณฑิกา ไกรฤกษ์ (หมูหวาน)

การทำงาน[แก้]

นายพูนเพิ่มได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สืบแทนพลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่านได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2513 และดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวังในช่วงเวลาต่อมาอีกด้วย

ถึงแก่อสัญกรรม[แก้]

นายพูนเพิ่มถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 สิริอายุได้ 81 ปี 2 เดือน 9 วัน พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๑๐๑, ตอน ๖๗ ง ฉบับพิเศษ, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๗
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๖, ตอน ๑๑, ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๑๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๖, ตอน ๑๑, ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๑๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔ เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๖๑, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๕
 5. ราชกิจจานุเบกษา,เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓๙ เล่ม ๑๐๓ ตอน ๕๘ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๙
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๖, ตอน ๑๕๖, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญราชรุจิ ฉบับพิเศษ หน้า ๖ เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๖๕, ๑๓ สิงหาคม ๒๕๐๘