หน้านี้ถูกกึ่งล็อก

วิธีใช้:การเปลี่ยนทาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่วิกิพีเดีย
การแทรกสูตรคณิตศาสตร์
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ชื่อทะเล
ชื่อประเทศ-เมืองหลวง
ชื่อธาตุ
ถอดเสียงอังกฤษเป็นไทย
ถอดอักษรไทยเป็นโรมัน
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
บทความฝรั่งเศส
บทความพฤกษา
บทความการ์ตูนญี่ปุ่น
บทความการทหาร
บทความเพลง

หน้าเปลี่ยนทาง เป็นหน้าพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อให้การค้นหาบทความชื่อหนึ่งเชื่อมโยงไปยังอีกบทความโดยตรง หน้าเปลี่ยนทางสร้างได้โดยใช้วากยสัมพันธ์ (syntax) ด้านล่าง

#เปลี่ยนทาง [[บทความเป้าหมาย]] หรือ #REDIRECT [[บทความเป้าหมาย]]

หรือ

#เปลี่ยนทาง [[บทความเป้าหมาย|ชื่อลิงก์]] หรือ #REDIRECT [[บทความเป้าหมาย|ชื่อลิงก์]]

#รีไดเร็กต์ [[บทความเป้าหมาย]] หรือ #รีไดเร็กต์ [[บทความเป้าหมาย|ชื่อลิงก์]]

จะเพิ่มการเปลี่ยนทางไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าเป้าหมายก็ได้

นอกจากนี้ การเปลี่ยนชื่อบทความ เป็นการทำให้บทความเดิมกลายเป็นหน้าเปลี่ยนทางไปยังบทความใหม่โดยอัตโนมัติ

วายกสัมพันธ์

หน้านั้นจะเป็นหน้าเปลี่ยนทางหากข้อความวิกิเริ่มต้นด้วย #เปลี่ยนทาง หรือ #REDIRECT ตามด้วยวิกิลิงก์หรือลิงก์ข้ามวิกิที่สมบูรณ์ ควรมีเว้นวรรคทางซ้ายมือก่อนเริ่มต้นลิงก์

หมายเหตุว่า การเปลี่ยนทางจะทำงานได้ตามที่เจตนาเท่านั้น (นั่นคือ นำผู้อ่านไปยังหน้าเป้าหมายโดยตรง) หากลิงก์นั้นเป็นหน้าปกติที่มีอยู่ (มิใช่หน้าพิเศษ) บนโครงการเดียวกัน คือ วิกิพีเดียภาษาไทย ในกรณีอื่น การเปลี่ยนทางอย่างอ่อน (soft redirect) ก็ใช้กันมากเช่นกัน ดูข้างล่าง

ตัวอย่าง:

  • #เปลี่ยนทาง [[กรุงเทพมหานคร]] (เปลี่ยนทางไปยังบทความกรุงเทพมหานครอย่างเดียว)
  • #เปลี่ยนทาง [[กรุงเทพมหานคร#ประวัติ]] (เปลี่ยนทางไปยังส่วน "ประวัติ" ของบทความกรุงเทพมหานคร)
  • #เปลี่ยนทาง [[:en:Bangkok]] (ปรากฏเป็นการเชื่อมโยงไปยังบทความกรุงเทพมหานครในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ แต่จะไม่เป็นเสมือนการเปลี่ยนทางแท้จริง

ข้อความได้ที่ปรากฏหลังจากลิงก์เปลี่ยนทางจะไม่แสดงผลใด ๆ แต่อาจใช้เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ ลิงก์ข้ามวิกิ หรือความเห็นได้

หน้าไหนที่ควรทำหน้าเปลี่ยนทาง

หน้าไหนไม่ควรทำหน้าเปลี่ยนทาง

  • ชื่อบทความที่สามารถมีได้หลายความหมาย ควรทำหน้าแก้ความกำกวมแทนการเปลี่ยนทาง เช่น งา สามารถหมายถึง งา (ที่เป็นพืช) หรือ งา (ที่หมายถึงอวัยวะส่วนหนึ่งของสัตว์)
  • ชื่อเปลี่ยนทางที่สะกดผิดหรืออ่านผิดอย่างชัดเจน คือไม่ใช่คำที่มักเขียนผิด หรือเป็นชื่อที่ไม่สื่อความหมายของหน้าปลายทาง
  • การเปลี่ยนทางข้ามเนมสเปซ เช่น การเปลี่ยนทางจาก "ผู้ใช้:~" ไปยัง "วิกิพีเดีย:~" หรือ "(หลัก):~" ไปยัง "ผู้ใช้:~" หรือ "คุยกับผู้ใช้:~" เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากความเห็นส่วนใหญ่ของชุมชนวิกิพีเดีย
  • การเปลี่ยนทางข้ามหมวดหมู่ เนื่องจากบทความจะยังคงอยู่ในหมวดหมู่เดิมไม่ถูกย้าย แม้ว่าจะเปลี่ยนทางไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ พร้อมทั้งย้ายบทความไปยังหมวดหมู่ใหม่ กรุณาแจ้งความจำนงไว้ที่ ผู้ใช้:BotKung/เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่
  • การเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการเปลี่ยนชื่อบทความหลายครั้ง การเปลี่ยนทางควรมีเพียงขั้นตอนเดียว กล่าวคือ ไม่เป็น 1 → 2 → 3 แต่ควรเป็น 1 → 3 กับ 2 → 3 คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ที่หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน ปัจจุบันมีการตรวจสอบแก้ไขกรณีนี้โดย Redirect fixer ซึ่งมากับซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ
  • การเปลี่ยนทางแบบวนรอบ เช่น 1 → 2 → 1 หรือการเปลี่ยนทางที่กลับมายังหน้าเดิม เช่น 1 → 1 (ไม่มีเนื้อหาอยู่จริง) คุณสามารถตรวจสอบได้จากหน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน แล้วทำการแจ้งลบหรือเปลี่ยนทางใหม่ไปยังบทความที่เหมาะสม
  • การเปลี่ยนทางไปบทความที่ยังไม่ถูกสร้างหรือถูกลบไปแล้ว หน้าเปลี่ยนทางควรสร้างขึ้นก็ต่อเมื่อมีบทความปลายทางรองรับอยู่แล้ว ไม่ควรสร้างขึ้นเผื่อไว้หากคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียนต่อ คุณสามารถแจ้งลบได้โดยตรวจสอบที่หน้าเปลี่ยนทางที่เสีย

ดูเพิ่มเติมวิธีใช้ฉบับเต็มของภาษาอังกฤษที่ meta:Help:Redirect