วิธีใช้:กล่องข้อมูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตัวอย่างกล่องข้อมูล

กล่องข้อมูลเป็นตารางรูปแบบตายตัวซึ่งปกติเพิ่มเข้ามุมขวาบนสุดของบทความเพื่อนำเสนอบทสรุปบางแง่มุมซึ่งบทความหลายบทความมีร่วมกันในรูปแบบเดียวกัน และบางทีใช้เพื่อปรับปรุงการนำทางไปบทความที่มีความเกี่ยวโยงกันอื่น กล่องข้อมูลจำนวนมากยังจ่ายข้อมูลอภิพันธุ์เชิงโครงสร้าง ซึ่งดีบีพีเดียและผู้ใช้ซ้ำภายนอกอื่นอ้างอิง คุณลักษณะกล่องข้อมูลวางนัยทั่วไปเติบโตจากตารางจำแนกพันธุ์เดิมซึ่งผู้เขียนพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต

การใช้กล่องข้อมูลไม่ใช่ข้อกำหนดหรือถูกห้ามสำหรับทุกบทความ การใส่อะไรลงในกล่องข้อมูล จะใส่กล่องข้อมูลใด หรือจะใส่ส่วนใดของกล่องข้อมูล ตัดสินจากการอภิปรายและความเห็นพ้องในหมู่ผู้เขียนในแต่ละบทความ

ประโยชน์[แก้]

แม่แบบกล่องข้อมูลมีข้อเท็จจริงและสถิติที่สำคัญสำหรับประเภทซึ่งพบบ่อยในบทความที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น สัตว์ทุกชนิดมีการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ (ชนิด สกุล เป็นต้น) ตลอดจนสถานะการอนุรักษ์ การเพิ่ม {{taxobox}} ในบทความเกี่ยวกับสัตว์จะทำให้ผู้อ่านสามารถค้นหาสารสนเทศดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและเปรียบเทียบบทความนั้นกับบทความอื่นได้ง่ายขึ้นด้วย

แม่แบบกล่องข้อมูลเหมือนกับแฟกต์ชีต หรือแถบข้างในบทความนิตยสาร ซึ่งสรุปจุดสำคัญในรูปแบบที่อ่านง่าย ทว่า แม่แบบกล่องข้อมูลต่างจากตาราง "สถิติ" ซึ่ง (โดยทั่วไป) สรุปเนื้อความจากบทความเท่านั้น คือ สารสนเทศยังควรใส่อยู่ในข้อความหลักด้วย ส่วนหนึ่งเพราะผู้อ่านบางคนอาจเข้าถึงเนื้อหาของกล่องข้อมูลไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากแม่แบบกล่องข้อมูลซ่อนข้อมูลขนาดยาวในตารางยุบได้ ในกรณีนั้นผู้อ่านที่ใช้เทคโนโลยีช่วยอ่านอาจข้ามข้อมูลนั้นไปอย่างสิ้นเชิง

สิ่งที่ควรบรรจุในกล่องข้อมูล[แก้]

โดยทั่วไป ข้อมูลในแม่แบบกล่องข้อมูลควรมีลักษณะดังนี้

 • เปรียบเทียบได้ ถ้าบทความหลายเรื่องมีลักษณะประจำร่วมกัน (เช่น ชื่อบุคคลและวันเกิด) กล่องข้อมูลจะมีประโยชน์ในการสามารถเปรียบเทียบลักษณะประจำนี้ได้ นอกจากนี้ยังสื่อเป็นนัยว่า ถ้าเป็นไปได้ เนื้อหาควรนำเสนอในรูปแบบมาตรฐานด้วย
 • กระชับ แม่แบบกล่องข้อมูลมีไว้ "กวาดตามอง" และใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว
 • มีเนื้อหาสัมพันธ์กับเรื่อง
 • มีอ้างอิงที่อื่นในบทความแล้ว กล่องข้อมูล เช่นเดียวกับบทนำของบทความ ควรบรรจุเนื้อหาที่มีการขยายความและมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือรองรับในที่อื่นของบทความแล้ว ทว่า หากจำเป็น (เช่น บทความยังไม่เสร็จสมบูรณ์) ก็ใส่เชิงอรรถในกล่องข้อมูลได้

สิ่งที่ไม่ควรบรรจุในกล่องข้อมูล[แก้]

โดยทั่วไป ข้อมูลในแม่แบบกล่องข้อมูลไม่ควรมี

 • ความยาวมากเกิน ข้อความยาว ๆ หรือสถิติที่ละเอียดมาก ควรอยู่ในส่วนบทความมากกว่า
 • รายละเอียดเกร็ด ปัญหาพบบ่อยได้แก่การใส่เนื้อหาในกล่องข้อมูลที่เป็นเกร็ดและหาที่ลงในตัวบทความไม่ได้ ตัวอย่างเช่น หมู่โหลิตของตัวละครในบันเทิงคดีที่อาจมีอ้างอิงในผลงาน แต่ไม่มีประโยชน์ใดในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นหัวเรื่อง แม่แบบกล่องข้อมูลไม่ควรใช้สำหรับรายละเอียดที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปที่จะรวมอยู่ในตัวบทความ (มีข้อยกเว้นบางประการ เช่น คุณสมบัติทางเคมี)
 • ธง โดยทั่วไปควรเลี่ยงการใส่ไอคอนธงในกล่องข้อมูล แม้มีเขตข้อมูล "ประเทศ" หรือ "สัญชาติ" ทั้งนี้ เพราะทำให้ไขว้เขวโดยไม่จำเป็นและทำให้เขตข้อมูลหนึ่งดูเด่นกว่าเขตข้อมูลอื่น

การเพิ่มกล่องข้อมูลในบทความ[แก้]

การเพิ่มกล่องข้อมูลในบทความมีสองขั้นตอน

 1. การค้นหากล่องข้อมูล
 2. การแก้ไขบทความ

การค้นหากล่องข้อมูล[แก้]

ในการใช้กล่องข้อมูลในบทความ ผู้เขียนต้องทราบชื่อ ตัวแปรเสริม และวิธีที่ตั้งใจให้ใช้ตัวแปรเสริมเหล่านั้น เนื่องจากกล่องข้อมูลเก็บไว้ในเนมสเปซแยกจากบทความ จึงอาจต้องใช้ความพยายามเสียหน่อยในการระบุกล่องข้อมูลจากชื่อ ทว่า เมื่อผู้เขียนได้ชื่อมาแล้ว การมองหาเอกสารประกอบกล่องข้อมูล

คุณสามารถหากล่องข้อมูลที่ต้องการใช้โดยการดูจากชื่อกล่องข้อมูลที่ใช้ในบทความคล้ายกัน

ตัวอย่างเช่น บทความ D-Terminal มีกล่องข้อมูล ในการดูว่ากล่องข้อมูลที่ใช้ชื่ออะไร ให้กดแก้ไขบทความ

{{Infobox connector
...
}}

รหัส "{{Infobox connector" ระบุมาร์กอัพระหว่างวงเล็บปิดว่าเป็นการใช้กล่องข้อมูล "connector" ผู้เขียนสามารถดูเอกสารประกอบแม่แบบ รวมทั้งรายการตัวแปรเสริม ในเนมสเปซแม่แบบภายใต้ Template:Infobox connector

การแก้ไขบทความเป้าหมาย[แก้]

กล่องข้อมูลควรวางอยู่บนสุดของหน้าตามหลังลิงก์แก้ความกำกวม และป้ายระบุบำรุงรักษาบทความ

เอกสารประกอบแม่แบบปกติมีแม่แบบ "ว่าง" เพื่อความสะดวกซึ่งสามารถคัดลอกลงบทความเป้าหมายได้โดยตรง แม่แบบประกอบด้วยวงเล็บคู่เปิด ({{) และปิด (}}) ซึ่งมีชื่อกล่องข้อมูล และรายการตัวแปรเสริมที่ยังไม่กำหนดค่า จากนั้นผู้เขียนกรอกค่าสำหรับตัวแปรเสริมแต่ละตัวที่อยู่ฝั่งขวามือของเครื่องหมายเท่ากับ

ตัวอย่างเช่น

{{Infobox person
|name  =
|image  =
|caption =
...
|website =
}}

อาจกรอกได้แบบนี้

{{Infobox person
|name  = Casanova
|image  = Casanova_self_portrait.jpg
|caption = A self portrait of Casanova
...
|website =
}}

ในตัวอย่างนี้ ชื่อของตัวแปรเสริม ("name", "image", "caption", "website") ถูกตรึงไว้ในการออกแบบกล่องข้อมูลและมีอธิบายในเอกสารประกอบ ตัวแปรเสริมที่สะกดผิด ใช้อักษรใหญ่เล็กไม่ตรง หรือแม่แบบไม่รองรับจะไม่แสดงผลโดยสิ้นเชิง หากต้องการมองหาว่าตัวแปรเสริมใช้งานอย่างไร ให้ดูที่หน้าแม่แบบของกล่องข้อมูล ตัวแปรเสริมที่นอกเหนือจากนั้นจะถูกละเลย แม้ว่าตัวแปรเสริมนั้นจะใช้ได้ในแม่แบบอื่น หากคุณเชื่อว่าควรเพิ่มตัวแปรเสริมเข้าแม่แบบกล่องข้อมูลหนึ่ง ให้เสนอแนะในหน้าคุยของกล่องข้อมูลนั้น

เอกสารประกอบแม่แบบจะอธิบายว่าตัวแปรเสริมใดจำเป็นหรือไม่จำเป็น ตัวแปรเสริมที่จำเป็นจะแสดงผลระหว่างวงเล็บสาม (ตัวอย่างเช่น {{{requiredparametername}}}) เมื่อดูตัวอย่างหรือเผยแพร่ ตัวแปรเสริมที่ไม่จำเป็นสามารถปล่อยว่างไว้หรือไม่เขียนในหน้าบทความเลยก็ได้

การแก้ปัญหา[แก้]

หากคุณเพิ่มกล่องข้อมูลแล้วกล่องนั้นแสดงผลไม่ถูกต้อง ด้านล่างเป็นข้อผิดพลาดทั่วไป

 • คุณใช้ตัวแปรเสริมที่ไม่ถูกต้องหรือแม่แบบไม่รองรับ คุณสามารถใช้เฉพาะตัวแปรเสริมที่มีการเขียนโปรแกรมล่วงหน้าในแม่แบบกล่องข้อมูล "นี้" เท่านั้น
 • คุณสะกดชื่อตัวแปรเสริมผิดหรือไม่ได้ใส่เครื่องหมายวรรคตอนที่จะเป็น (เช่น ไม่ได้ใส่เส้นใต้อักขระใน birth_place)
 • คุณใช้อักษรใหญ่เล็กผิดกับชื่อแม่แบบ กล่องข้อมูลแทบทั้งหมดใช้ป้ายตัวแปรเสริมตัวเล็ก
 • เรื่องการใส่ภาพ บางทีแม่แบบกำหนดรูปแบบการใส่ภาพต่างกัน แล้วคุณใส่คำขึ้นต้น ไฟล์: ก่อนชื่อภาพซึ่งผิดไปจากที่แม่แบบกำหนด (ดูส่วนข้างล่าง)
 • ถ้าคุณใช้ชื่อตัวแปรเสริมมากกว่าหนึ่งครั้ง จะแสดงผลเฉพาะรอบที่ใช้สุดท้ายเท่านั้น

การเพิ่มภาพในกล่องข้อมูล[แก้]

ปกติภาพกำหนดโดยใช้ตัวแปรเสริม ภาพ และ คำบรรยาย ทว่า แม่แบบอาจใช้ชื่อต่างกันสำหรับตัวแปรเสริมนี้ ตัวอย่างเช่น แม่แบบ:Tp ใช้ "Cover" แทน "image" และ "Caption" แทน "caption"

บางทีตัวแปรเสริม image บางทีต้องการวากยสัมพันธ์ภาพแบบขยาย แต่บางทีก็ต้องการเพียงชื่อไฟล์ภาพขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้สร้างกล่องข้อมูล คุณสามารถดูได้ด้วยทดลอง (โดยใช้ฟังก์ชัน "แสดงตัวอย่าง") หรือดูเอกสารประกอบแม่แบบกล่องข้อมูล