วิธีใช้:รายการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้าวิธีใช้นี้อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไขรายการในวิกิพีเดียภาษาไทย

พื้นฐาน[แก้]

มีรายการอยู่สามประเภท ได้แก่ รายการไม่เรียงลำดับ รายการเรียงลำดับและรายการคำอธิบาย (หรือรายการบทนิยามหรือรายการความสัมพันธ์) ในส่วนต่อไปนี้ใช้รายการประเภทต่าง ๆ สำหรับตัวอย่างต่าง ๆ กัน แต่รายการประเภทอื่นโดยทั่วไปจะให้ผลลัพธ์คล้ายกัน รายการเรียงลำดับ (เลขนำ) ปกติควรใช้เฉพาะเมื่อรายการที่จัดนั้นควรอยู่ในลำดับเฉพาะ เช่น ขั้นตอนในสูตรทำอาหาร

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

ความผิดพลาดที่พบบ่อย[แก้]

จะต้องไม่มีบรรทัดว่างระหว่างรายการ บรรทัดว่างจะเป็นการสิ้นสุดรายการ แบ่งให้เป็นสองรายการแยกกัน ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ง่ายโดยใช้รายการเรียงลำดับ

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

หมายเหตุ: ในวิกิพีเดียภาษาไทย สำหรับเซลล์ของตารางหรือตัวแปรเสริมของแม่แบบ อาจต้องใส่ <nowiki /> ในบรรทัดแรก และขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อให้เครื่องหมายวรรคตอน (# ;) แสดงผลได้ถูกต้อง มิฉะนั้นบรรทัดแรกจะกลายเป็นเครื่องหมายวรรคตอนตามปกติ

ในตัวอย่างที่สองข้างต้น การเรียงเลขตั้งค่าใหม่หลังการขึ้นบรรทัดใหม่ ปัญหานี้อาจสังเกตได้ไม่ชัดกับรายการประเภทอื่น แต่ยังส่งผลต่อรหัสเอชทีเอ็มแอลพื้นหลังและอาจมีผลรบกวนสำหรับผู้อ่านบางคน

หากจะทำให้เป็นรายการ แต่ละบรรทัดจะต้องขึ้นต้นเหมือนกัน ซึ่งใช้กับรายการผสมด้วย

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

ความผิดพลาดนี้ก็เห็นได้ไม่ชัดเช่นกันในบางกรณี แต่มันจะสร้างรายการประเภทต่าง ๆ ที่มีรายการเดียว นอกจากจะมีความหมายผิดแล้ว อาจมีผลข้างเคียงรบกวนต่อผู้อ่านบางคน

อย่าใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) เพื่อให้ชื่อเรื่องแก่รายการ เพราะอัฒภาคและทวิภาค (:) ก็เป็นรายการประเภทหนึ่ง เครื่องหมายดอกจันก็สร้างรายการอีกประเภทหนึ่ง

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

ย่อหน้าและการแบ่งตอนอื่น ๆ[แก้]

เทคนิคทั้งหมดที่อธิบายในส่วนนี้สามารถใช้ได้พร้อม ๆ กันและกับรายการประเภทใดก็ได้ ระดับใดก็ได้

ย่อหน้าในไอเท็มของรายการ[แก้]

เพื่อให้เข้าใจง่าย ไอเท็มรายการในมาร์กอัพวิกิล้วนไม่ซับซ้อนไปกว่าย่อหน้าพื้นฐาน การแบ่งบรรทัดในมาร์กอัพวิกิของไอเท็มรายการจะไม่เพียงยุติไอเท็มนั้น แต่ยังทำให้ทั้งรายการยุติลงด้วย และตั้งตัวนับรายการเรียงลำดับใหม่ การแยกรายการไม่เรียงลำดับด้วยบรรทัดว่างอาจดูเหมือนปกติบนจอภาพ แต่มันสร้างรายการหนึ่งไอเท็มแยกกันหลายรายการ ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพ (screen reader) และยังเป็นปัญหาสำหรับการวิเคราะห์บทความของเครื่อง และสำหรับการนำเนื้อหาวิกิพีเดียไปใช้ซ้ำโดยทั่วไป

สามารถสร้างย่อหน้าในไอเท็มรายการได้โดยใช้ส่วนย่อยเอชทีเอ็มแอล <p>...</p> (ย่อหน้า) คร่อมย่อหน้าที่สองและย่อหน้าถัดไป โดยไม่เว้นบรรทัดในมาร์กอัพวิกิ:

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

อย่าใช้ <br /> แทน <p>...</p> เพราะมีอรรถศาสตร์ (semantics) ต่างกันและใช้แทนกันไม่ได้

สำหรับความอ่านได้ของรหัส (การพัฒนาเห็นได้ชัดเมื่อย่อหน้ายาว ไม่ใช่ตัวอย่างสั้นแบบนี้) อาจสร้างการแบ่งบรรทัดด้วยความเห็นเอชทีเอ็มแอล <!-- ... --> ซึ่งเริ่มต้นในบรรทััดหนึ่ง ณ จุดสิ้นสุดของรหัสบรรทัดนั้น และสิ้นสุดที่อีกบรรทัดหนึ่ง ณ จุดเริ่มต้นของรหัสบรรทัดนั้น

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item


การแบ่งบรรทัดในไอเท็มรายการ[แก้]

ใช้ <br /> เดี่ยวสำหรับการแบ่งบรรทัดที่ไม่ใช่ย่อหน้า คือ ที่ที่ไม่ต้องการสร้างรายการซ้อนในเพราะไอเท็มย่อยมีจำนวนนำหน้าอยู่แล้ว

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

จะต้องใช้การแบ่งบรรทัดด้วยรหัส <br /> การแบ่งบรรทัดข้อความวิกิแท้จริง (คือ การกด ป้อนเข้า/ขึ้นบรรทัด ขณะเขียนรหัสต้นทาง) จะทำให้รายการสิ้นสุด

บล็อกซ้อนในในไอเท็มรายการ[แก้]

การใช้เอชทีเอ็มแอลคล้ายกันสามารถให้เกิดอัญพจน์บล็อกในไอเท็มรายการ

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

อีกกรณีที่คล้ายกันคือบล็อกรหัสซ้อนในขนาดเล็ก

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

ในที่นี้ การแบ่งบรรทัดยังไม่สามารถเกิดในไอเท็มรายการได้ แม้อยู่ใน <pre> และกลเม็ดความเห็นเอชทีเอ็มแอลใช้ไม่ได้กับ <pre> ซึ่งเป็นสาเหตุที่เทคนิคนี้เหมาะสำหรับตัวอย่างรหัสสั้น ๆ เท่านั้น

การต่อไอเท็มรายการหลังไอเท็มย่อย[แก้]

ในเอชทีเอ็มแอล ไอเท็มรายการอาจมีรายการย่อยหลายรายการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน ฉะนั้นอาจมีบางส่วนของไอเท็มรายการที่ไม่อยู่หน้ารายการย่อยแรกเท่านั้น แต่ยังอยู่ระหว่างรายการย่อย และหลังรายการย่อยสุดท้ายด้วย

ทว่า ในมาร์กอัพวิกิรายการย่อยยึดกฎเดียวกันกับส่วนของหน้า คือ ส่วนเดียวที่เป็นไปได้ของไอเท็มรายการที่จะไม่อยู่ในรายการย่อยคือก่อนรายการย่อยแรก

ในกรณีรายการระดับแรกไม่มีเลขนำในมาร์กอัพวิกิ ข้อจำกัดนี้สามารถอ้อมได้โดยการแบ่งรายการออกเป็หลายรายการ ข้อความย่อหน้าระหว่างรายการบางส่วนอาจดูเป็นส่วนเหนึ่งของไอเท็มรายการหลังรายการย่อย ทว่า ผู้อ่านหลายคนอาจพบว่ามันน่าสับสน เนื่องจากการย่อหน้าอาจทำให้ดูเหมือนเป็นการต่อเนื่องของไอเท็มรายการย่อยสุดท้ายมากกว่า นอกจากนี้ เทคนิคนี้อาจทำให้เกิดบรรทัดว่างก่อนและหลังแต่ละรายการด้วยขึ้นอยูกับซีเอสเอส ซึ่งในกรณีนี้เพื่อความเป็นเอกรูป ไอเท็มรายการระดับแรกทุกไอเท็มควรทำเป็นรายการแยกซึ่งทำให้รหัสซับซ้อนยิ่งขึ้นอีก สำหรับรายการที่ซับซ้อนเช่นนี้ แนะนำให้ใช้เทคนิค {{ordered list}} (รายการเรียงลำดับ) และแทนที่ตัวอย่างรุ่นมาร์กอัพวิกิ "เร็วและสกปรก" ด้วยรุ่น {{tl|ordered list}

รายการมีเลขนำเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่ควรดูเหมือนรายการหนึ่งอาจมีรายการซ้อนในหลายรายการสำหรับซอฟต์แวร์ รายการไม่มีเลขนำอาจให้ผลลัพธ์คล้ายกัน ยกเว้นแต่ปัญหาของการเริ่มใหม่ด้วย 1 จะใช้ไม่ได้

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

ลึกไปอีกหนึ่งระดับ โดยมีไอเท็มรายการย่อยต่อหลังรายการย่อยย่อย จะได้บรรทัดว่างมากขึ้น ทว่า จะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องกับรายการระดับแรก

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

ดูเพิ่มที่ m:แม่แบบ:List demo (backlinks edit)

การเว้นวรรคระหว่างไอเท็ม[แก้]

สำหรับรายการเรียงลำดับที่รายการซึ่งมีความยาวมากกว่าหนึ่งย่อหน้า การใช้กลเม็ดความเห็นเอชทีเอ็มแอลที่กล่าวข้างต้นเพื่อเพิ่มบรรทัดว่างระหว่างไอเท็มในวิกิโค้ดอาจจำเป็นเพื่อเลี่ยงควาามสับสนของผู้ใช้เพิ่ม This is done with a commented-out line:

# ไอเท็มที่ 1<!--
                        -->
# ไอเท็มที่ 2

แบบนี้ไม่สร้างการเว้นวรรคที่เห็นได้ที่ไม่พึงประสงค์หรือรหัสรายการเลวในหน้าที่แสดงผลแบบการเพิ่มบรรทัดว่าง:

 1. ไอเท็มที่ 1
 2. ไอเท็มที่ 2

ความเห็นต้องขึ้นต้นในบรรทัดเดียวกับที่ไอเท็มก่อนหน้าสิ้นสุด และความเห็นจะต้องสิ้นสุดในบรรทัดของมันเอง

ผิด:

# ไอเท็มที่ 1
<!--
                        -->
# ไอเท็มที่ 2

ผิด:

# ไอเท็มที่ 1
<!--

--># ไอเท็มที่ 2

หากข้อความที่แสดงผลมัีปัญหาการอ่านได้เนื่องจากไอเท็มรายการซับซ้อน หรือด้วยเหตุผลอื่น ประสงค์ให้มีช่องว่างระหว่างไอเท็มรายการ ให้เพิ่มคู่การแบ่งบรรทัดเอชทีเอ็มแอลชัดแจ้งเพื่อยุติไอเท็มรายการ

# ไอเท็ม 1<br /><br />
# ไอเท็ม 2<br /><br />

จะได้

 1. ไอเท็ม 1

 2. ไอเท็ม 2

เทียบกับรุ่นที่ไม่เว้น

 1. ไอเท็ม 1
 2. ไอเท็ม 2

การเปลี่ยนประเภทของรายการ[แก้]

ประเภทของรายการ (หมายถึงมาร์กเกอร์ประเภทใดปรากฏก่อนไอเท็มรายการ) สามารถเปลี่ยนได้ในซีเอสเอสโดยตั้งคุณสมบัติ list-style-type

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

หรือใช้เอชทีเอ็มแอล:

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

การย่อหน้ารายการเพิ่ม[แก้]

ในรายการมีเลขนำในชุดแบบอักษรขนาดใหญ่ บางเบราว์เซอร์ไม่แสดงการย่อหน้าเกินสองหลัก (ช่องว่างความกว้าง 2 ช่อง) ยกเว้นมีการใช้การย่อหน้าเพิ่ม (หรือแต่ละแนวตั้งหากมีหลายแนวตั้ง) แก้ไขได้ด้วยการเพิ่มการย่อหน้าโดยปริยารย 3.2 em อีก 2em และสามารถทำได้หลายวิธี

เมื่อใช้ไอเท็มรายการ <li> เอชทีเอ็มแอลชัดแจ้ง ใช้การเว้นว่างขอบซีเอสเอสชัดแจ้ง 4em เพื่อเพิ่มการเว้นว่างโดยปริยาย 2em เป็นสองเท่า แม้ไม่ใช่วิธีง่ายที่สุด แต่เป็น "วิธีถูกต้องที่สุดและมีประโยชน์หลากหลายที่สุด" เพราะมันไม่อาศัยลักษณะผิดปกติของตัวแจงส่วนใด ๆ หรือละเมิดมาร์กอัพอรรถศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ภาพเพียงอย่างเดียว วิธีนี้ทำให้สามารถขึ้นต้นด้วยจำนวนอื่นนอกจาก 1 ได้ (ดูด้านล่าง) เป็นวิธีแนะนำสำหรับรายการซับซ้อน


Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

ตัวแจงส่วนแปลรายการเรียงลำดับ <ol> โดยปราศจากไอเท็มรายการใด ๆ <li> (ในกรณีนี้ มันมี <ol> อีกอันหนึ่งเข้าใน <div> พร้อม style="margin-left: 2em;" ทำให้เกิดการย่อหน้าของเนื้อหา นี่เป็นวิธีที่มีประโยชน์หลากหลายแต่อาจทำให้เกิดความสับสนได้ เพราะทำให้สามารถเริ่มต้นด้วยจำนวนนอกเหนือจาก 1 (ดูด้านล่าง) มันซับซ้อนโดยไม่จำเป็น และดูเหมือนเอชทีเอ็มแอลที่ไม่สมเหตุสมผล ขณะที่ตัวแจงส่วนแก้ไขมันให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่มีเพียงผู้เชี่ยวชาญมีเดียวิกิเท่านั้นที่ทราบ โดยผลลัพธ์คือผู้เขียนอื่นมีแนวโน้มพยายาม "แก้ไข" โดยลบสิ่งที่ดูเหมือนโค้ด <ol> ที่ซ้ำซ้อน

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

ใส่เอชทีเอ็มแอล <ol>...</ol> ชัดแจ้งรอบไอเท็มรายการมาร์กอัพวิกิ ซึ่งทำหน้าที่แบบเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้าที่เนื้อหาของ "รายการเรียงลำดับที่ไม่มีไอเท็มรายการใด ๆ" ซึ่งตัวมันเองเป็นรายการเรียงลำดับ แสดงด้วยรหัส # มีการผลิตเอชทีเอ็มแอล ฉะนั้นการแสดงผลจึงเหมือนกัน นี่เป็นวิธีง่ายที่สุดและแนะนำเมื่อเริ่มรายการง่าย ๆ ด้วยเลข 1

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

รายการตั้งแต่หนึ่งบรรทัดขึ้นไปที่มีเครื่องหมายทวิภาคสร้าง รายการคำอธิบาย เอชทีเอ็มแอล5 (เดิมเป็นรายการบทนิยามในเอชทีเอ็มแอล4 และรายการความสัมพันธ์ในเอชทีเอ็มแอล5 แบบร่าง) โดยไม่มีคำให้นิยาม/อธิบาย/ความสัมพันธ์ แต่มีไอเท็มเป็นคำอธิบาย/บทนิยาม/ความสัมพันธ์ จึงมีการย่อหน้า ทว่า หากเครื่องหมายทวิภาคอยู่หน้ารหัส "*" หรือ "#" ของรายการไม่เรียงลำดับหรือเรียงลำดับ จะถือว่ารายการเป็นคำอธิบาย/บทนิยามหนึ่ง ฉะนั้นจึงย่อหน้าทั้งรายการ

วิธีที่ไม่สมควร: เทคนิคด้านล่างนี้ทำให้เกิดมาร์กอัพที่มีรูปแบบเลว และละเมิดวัตถุประสงค์เอชทีเอ็มแอลอถรรศาสตร์ของรายการคำอธิบายเพื่อผลทางภาพอย่างเดียว ฉะนั้นจึงก่อให้เกิดปัญหาการใช้งานและการเข้าถึง จะได้ผลเวลาต้องการความเร็ว แต่ควรเปลี่ยนเป็นรหัสที่ถูกต้องกว่านี้

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

หน้า meta:Help:List demo สาธิตว่าวิธีต่าง ๆ เหล่านี้แสดงเลขโดดทุกตัวของจำนวน 3 หลัก (คือ สามารถจัดการรายการที่มี 999 ไอเท็มได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการแสดงผลแม้ในชุดแบบอักษรขนาดค่อนข้างใหญ่)

เจาะจงค่าเริ่มต้น[แก้]

สามารถเจาะจงค่าเริ่มต้นได้ด้วยแม่แบบ {{ordered list}} โดยใช้ลักษณะประจำ start และ value

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

หรือ

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

หรืออีกทางหนึ่ง มีเฉพาะไอท็มรายการที่ตั้งค่าเท่านั้นที่เขียนด้วยเอชทีเอ็มแอล รายการที่เหลือสามารถใช้วากยสัมพันธ์วิกิ

Markup Renders asสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Itemสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Item

แต่จะใช้ไม่ได้ใน <ol>...</ol>

การเปรียบเทียบกับตาราง[แก้]

นอกจากให้การเรียงเลขอัตโนมัติแล้ว รายการมีเลขนำยังจัดเรียงเนื้อหาของไอเท็ม เทียบได้กับการใช้วากยสัมพันธ์ตาราง

{|
|-
| align="right" | 9. || อัมสเตอร์ดัม
|-
| align="right" | 10. || รอตเทอร์ดัม
|-
| align="right" | 11. || กรุงเฮก
|}

จะได้

9. อัมสเตอร์ดัม
10. รอตเทอร์ดัม
11. กรุงเฮก

การเรียงเลขไม่อัตโนมัติเช่นนี้มีข้อดีหากข้อความกล่าวถึงตัวเลข การแทรกหรือลบไอเท็มหนึ่ง ๆ จะไม่รบกวนไอเท็มที่เหลือ

รายการจุดนำหลายสดมภ์[แก้]

{{col-begin|width=auto}}
{{col-break}}
* 1
* 2
{{col-break}}
* 3
* 4
* 5
{{col-end}}

จะได้

เหมายเหตุ: ใช้แม่แบบ {{Columns-list}} ง่ายกว่าและยืดหยุ่นกว่า และไม่แบ่งรายการเดียวออกเป็นหลายรายการ

{{columns-list|colwidth=10em|
* 1
* 2
* 3
* 4
* 5
}}
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

รายการเลขนำหลายสดมภ์[แก้]

การระบุค่าเริ่มต้นมีประโยชน์สำหรับรายการเลขนำที่มีหลายสดมภ์ เพื่อเลี่ยงการเริ่มต้นใหม่จาก 1 ในแต่ละสดมภ์ ดังที่กล่าวไปข้างต้นนี่สามารถใช้ได้เฉพาะวากยสัมพันธ์เอชทีเอ็มแอล (สำหรับสดมภ์แรกใช้ได้ทั้งวากยสัมพันธ์วิกิหรือวากยสัมพันธ์เอชทีเอ็มแอล)

ใช้ร่วมกับการย่อหน้าเพิ่มโดยใช้ตัวแปรเสริม |gap=:

{{col-begin|width=auto}}
{{col-break|gap=2em}}
{{ordered list|start=125|a|bb|ccc}}
{{col-break|gap=2em}}
{{ordered list|start=128|ddd|ee|f}}
{{col-end}}

จะได้

การใช้ {{multi-column numbered list}} การคำนวณค่าเริ่มต้นสามารถทำได้อัตโนมัติ และต้องระบุเพียงค่าเริ่มต้นแรกและจำนวนไอเม็ใในแต่ละสดมภ์ยกเว้นสดมภ์สุดท้าย การเพิ่มไอเท็มเข้า หรือลบไอเท็มออกจกาสดมภ์จำเป็นต้องปรับจำนวนเดียว คือ จำนวนไอเท็มในสดมภ์นั้น ไม่ต้องเปลี่ยนเลขตั้งต้นในสดมภ์ที่ไม่ใช่สดมภ์แรกทั้งหมด

{{multi-column numbered list|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee<li>f}}

จะได้

  1. a
  2. bb
  3. ccc
  1. ddd
  2. ee
  3. f
{{multi-column numbered list|lst=lower-alpha|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}

จะได้

  1. a
  2. bb
  3. ccc
  1. ddd
  2. ee
  1. f
{{multi-column numbered list|lst=lower-roman|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}

จะได้

  1. a
  2. bb
  3. ccc
  1. ddd
  2. ee
  1. f
{{multi-column numbered list|lst=disc|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}

จะได้

  1. a
  2. bb
  3. ccc
  1. ddd
  2. ee
  1. f

หมายเหตุว่าค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละสดมภ์ (125, +3, +2) ไม่มีผลเมื่อใช้ประเภทรายการคำอธิบาย

แบบแนวนอน[แก้]

นอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอรายการสั้น ๆ โดยใช้การจัดรูปแบบง่ายมาก ๆ ได้ เช่น

''ชื่อรายการ:'' ตัวอย่าง 1, ตัวอย่าง 2, ตัวอย่าง 3

ชื่อรายการ: ตัวอย่าง 1, ตัวอย่าง 2, ตัวอย่าง 3

ลีลานี้ต้องการช่องว่างในหน้าน้อยกว่า และควรใช้วิธีนี้หากมีหน่วยในรายการน้อย สามารถอ่านได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้จุดแก้ไขโดยตรง

ตาราง[แก้]

ตารางหนึ่งสดมภ์คล้ายกับรายการ แต่สามารถจัดเรียงได้ หากมีการเลือกข้อความวิกิเข้ากลุ่มแล้วด้วยแป้นเลือกเข้ากลุ่มเดียวกันแล้ว จะไม่เกิดประโยชน์นี้ ตารางหลายสดมภ์ทำให้สามารถจัดเรียงได้ในสดมภ์ใด ๆ

ดูเพิ่มที่ วิธีใช้:ตาราง

ดูเพิ่ม[แก้]