วิกิพีเดีย:ใครเขียนวิกิพีเดีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อาสาสมัครซึ่งร่วมเขียนวิกิพีเดียทุกคน ไม่มีความจำเป็นใด ๆ จะต้องรับการฝึกอย่างเป็นทางการก่อนการสร้างบทความใหม่หรือปรับปรุงบทความซึ่งมีอยู่เดิม วิกิพีเดียมีผู้ร่วมสร้างและแก้ไขบทความจากทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งมีความแตกต่างทั้งด้านวัยวุฒิและภูมิหลังอย่างกว้างขวาง บุคคลใดก็ตามซึ่งมีส่วนร่วมแก้ไขสารานุกรมแห่งนี้จะถูกเรียกว่า "ชาววิกิพีเดีย"

นโยบายของวิกิพีเดีย คือ การเพิ่มเติมสารานุกรมแต่เฉพาะข้อเท็จจริงซึ่งสามารถยืนยันได้ และต้องไม่ใช่งานค้นคว้าต้นฉบับ รูปแบบของวิกิพีเดียกระตุ้นให้ผู้ร่วมแก้ไขจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งในบางครั้ง ชาววิกิพีเดียบางคนไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อาจเป็นเพราะพวกเขาลืม หรืออาจไม่ทราบนโยบายดังกล่าว แต่การไม่เพิ่มแหล่งอ้างอิงลงในบทความ จะทำให้ผู้อ่านบทความไม่อาจพิสูจน์เนื้อหาซึ่งยังคงเป็นที่สงสัยได้ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังนี้ขึ้น ก็มักจะปรากฏแท็ก "{{อ้างอิง}}" ต่อท้ายข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าว จนกว่าจะมีการเพิ่มเติมแหล่งอ้างอิงลงไป

เมื่อจำนวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลในหัวเรื่องเดียวกันมีจำนวนเพิ่มขึ้น กรณีพิพาทก็จะเกิดขึ้นตามมา คุณลักษณะหนึ่งอันเป็นประโยชน์ของวิกิพีเดีย คือการแท็กบทความทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งกำลังเป็นหัวข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นกลาง ซึ่งการแท็กบทความในหัวข้อที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกัน นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งหัวข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือหัวข้ออื่นซึ่งมีความเห็นผิดแผกไปเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ในการที่จะยุติข้อพิพาทดังกล่าว ผู้ร่วมแก้ไขซึ่งมีความสนใจปัญหาจะร่วมแบ่งปันมุมมองของแต่ละคนในหน้าอภิปรายของบทความนั้น พวกเขาจะพยายามที่จะบรรลุความเป็นเอกฉันท์ เพื่อที่มุมมองอันสมเหตุสมผลของแต่ละคนจะได้รับการนำเสนออย่างยุติธรรม นี่จะเป็นการทำให้วิกิพีเดียไม่เป็นเพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับรวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่จะเป็นสถานที่สำหรับการร่วมมือทำงานระหว่างบุคคลทั้งหลายอีกด้วย

ผู้ใช้วิกิพีเดียจำนวนมากพิจารณาหน้าประวัติของบทความเพื่อประเมินตัวเลข และภาพรวมของผู้ร่วมแก้ไขบทความ คุณอาจจะพิจารณาหน้าอภิปรายของบทความใดก็ตามได้ เพื่อสังเกตการตอบรับของผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขคนอื่นเกี่ยวกับหัวข้อนั้น

บทความจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับการแก้ไขโดยผู้ใช้หลายคนได้ถูกแสดงในรายชื่อของบทความคัดสรร เหตที่บทความเหล่านี้ได้รับสถานะ "คัดสรร" เนื่องจากพวกมันได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพสูง (อย่างไรก็ตาม คุณภาพของมันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผู้ใช้สามารถเสนอถอดถอนบทความดังกล่าวได้ หากเห็นว่ามีคุณภาพด้อยเกินไป)

หนทางที่ดีที่สุดในการตัดสินใจว่าเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งมีความถูกต้องหรือไม่ คือการหาแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นกลางและสามารถเชื่อถือได้เพื่อการยืนยันข้อความดังกล่าว อย่างเช่น หนังสือ บทความนิตยสาร ข่าวทางโทรทัศน์ หรือเว็บไซต์

ร่วมปรับปรุงบทความ[แก้]

เมื่อคุณพบว่าบทความไม่สมบูรณ์หรือมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขบทความเพื่อให้วิกิพีเดียมีความแม่นยำและมีประโยชน์ยิ่งขึ้น บางคนอาจติดป้ายแจ้งต้องการการปรับปรุงการเขียนไว้บนสุดของบทความ เพื่อแสดงถึงความจำเป็นของบทความที่จะต้องได้รับการปรับปรุงในด้านใดด้านหนึ่ง และคุณก็ยังสามารถสร้างบทความใหม่เพื่อแบ่งปันข้อมูลซึ่งยังไม่เคยปรากฏบนวิกิพีเดียได้

หนทางที่ดีที่สุดในการตัดสินใจว่าข้อความใดมีความถูกต้องเพียงใด คือ การหาแหล่งข้อมูลอิสระและน่าเชื่อถือเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อความดังกล่าว อย่างเช่น หนังสือ บทความในนิตยสาร ข่าวโทรทัศน์ วารสารการท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ สำหรับข้อแนะนำการตีความความแม่นยำของบทความวิกิพีเดีย กรุณาอ่านเพิ่มในหน้าวิกิพีเดีย:การใช้วิกิพีเดียประกอบการวิจัย นโยบายของวิกิพีเดียระบุว่าเนื้อหาที่เพิ่มเข้าสู่วิกิพีเดียนั้นจะต้องเป็นข้อความที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้เท่านั้น และจะต้องมิใช่เอกสารค้นคว้าต้นฉบับ