วิกิพีเดีย:ใครเขียนวิกิพีเดีย

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อนุสาวรีย์วิกิพีเดียในโปแลนด์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 เพื่ออุทิศให้แก่ผู้เขียนวิกิพีเดีย

คนแบบคุณนั่นแหละ ทุกคนที่มีความกล้าสามารถแก้ไขบทความได้ อาสาสมัครทุกคนไม่ต้องรับการฝึกมาก่อน พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ แต่ล้วนมีความเต็มใจช่วยกันต่อเติมสารานุกรมแห่งนี้ ผู้เขียนวิกิพีเดียยังมีคำเรียกอีกอย่างว่า "ชาววิกิพีเดีย"

หรือเขียนให้เห็นภาพ...

ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาไทยมีผู้ใช้ลงทะเบียน 474,014 บัญชี ในจำนวนนี้มีส่วนน้อยมากที่ยังเขียนอยู่เป็นประจำ (1,215 บัญชีในรอบ 30 วันหลังสุด) ซึ่งไม่นับรวมไอพีที่ไม่ได้นับรวมอยู่ในนี้ด้วย

ผู้เขียนในวิกิพีเดียมีหลากหลาย ทั้งดีและไม่ดี จำแนกเป็นกลุ่มคร่าว ๆ ได้เป็น

  • ผู้มีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งและอยากแบ่งปันให้คนอื่นทราบ (เช่น เป็นผู้สนใจเรื่องแมว)
  • นักเรียนนักศึกษา (อาจจะโดนสั่งให้ส่งการบ้านในวิกิพีเดีย)
  • คนใน (เช่น เป็นสมาชิก ลูกจ้างหรือเจ้าของขององค์การ กลุ่ม บริษัท ฯลฯ แห่งหนึ่ง)
  • ขาจร (เช่น คนที่ผ่านมาแล้วเจอข้อผิดพลาดจึงแก้ให้)
  • นักวิชาการ (เช่น นักวิจัยเรื่องหนึ่งที่อยากเผยแพร่เรื่องนี้ให้สาธารณชนวงกว้างรับทราบ)
  • ผู้ที่มีเอกสารหรือหลักฐานเก่า ๆ (เช่น คนที่มีหนังสือเก่า ๆ ที่น่าสนใจแล้วเอาเนื้อหาในเล่มมาลงออนไลน์)
  • พวกพีอาร์ (เช่น ลูกจ้าง บริษัทโฆษณา หรือเป็นเพื่อนหรือญาติของเรื่องที่กำลังเขียนถึง)
  • เกรียน (เช่น วางสแปม แก้จากถูกเป็นผิด หรือแก้ตลก ๆ ในวิกิพีเดียเพื่อเอาไปอวดที่อื่น)

ดังนั้น เวลาเราโฆษณาว่าทุกคนเขียนวิกิพีเดียได้ ก็คือทุกคนเขียนได้จริง ๆ เพราะฉะนั้นหากคุณพบเห็นเนื้อหาใดผิดพลาด เนื้อหาใดขาดหาย คุณสามารถเขียนหรือแก้ไขเองได้เลย เพียงแต่ขอให้ทราบพื้นฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คลิกที่นี่

หรือถ้าหน้านั้นถูกล็อกทำให้แก้ไขไม่ได้ สามารถยื่นคำร้องแก้ไขผ่านป้ายที่ขึ้นเตือน หรือแจ้งอาสาสมัครคนอื่นที่ แผนกช่วยเหลือ

คุณช่วยเราได้

บทความระดับดีที่สุดในวิกิพีเดีย คือ บทความคัดสรร คุณสามารถดูบทความเหล่านี้เป็นตัวอย่างได้ ขอความกรุณาอย่าปฏิบัติตามตัวอย่างที่ไม่ดีในวิกิพีเดีย