ผู้ใช้:BotKung/เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่

  หน้าถูกกึ่งป้องกัน
  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  ยินดีต้อนรับสู่บริการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่โดยบอตคุง โปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถใช้หน้านี้เพื่อสั่งงานให้บอตคุงเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่โดยอัตโนมัติได้เพียงเพิ่มข้อมูลเป็นรูปแบบตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบอตคุงจะตรวจสอบหน้านี้ทุก 1 ชั่วโมงและดำเนินการตามที่คุณแจ้ง สำหรับประวัติการดำเนินงาน ดูได้ที่ ผู้ใช้:BotKung/รายงาน/หมวดหมู่ หากคุณมีข้อสงสัย พบเจอปัญหา หรือต้องการแนะนำ กรุณาติดต่อผู้ดูแล

  หากหมวดหมู่ที่คุณแจ้งนั้นอยู่ในบริการป้ายโครงการวิกิโดยบอตคุง บอตคุงจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ในนั้นโดยอัตโนมัติให้เช่นกัน

  | ~~~~~ || [[:หมวดหมู่:ชื่อเดิม]] || หมวดหมู่:ชื่อใหม่ || {{ผู้ใช้|ชื่อผู้ใช้}}
  |-
  

  ตัวอย่างการแจ้งหากต้องการเปลี่ยนหมวดหมู่จาก หมวดหมู่:ก ไปเป็น หมวดหมู่:ข ซึ่งแจ้งโดย ผู้ใช้:Jutiphan

  | ~~~~~ || [[:หมวดหมู่:ก]] || หมวดหมู่:ข || {{ผู้ใช้|Jutiphan}}
  |-
  

  หมวดหมู่ที่รอเปลี่ยนชื่อโดยบอต

  วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย
  20:54, 19 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สายเอสเรล‎ หมวดหมู่:สายอีสต์เรล Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  23:09, 19 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นในอิงกลิชฟุตบอลลีก หมวดหมู่:ผู้เล่นในฟุตบอลลีกอังกฤษ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:57, 22 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การเคลื่อนไหวทางสังคม หมวดหมู่:ขบวนการทางสังคม พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  18:58, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลโรมา หมวดหมู่:สมาคมกีฬาโรมา Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  18:58, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลโรมา หมวดหมู่:ผู้เล่นสมาคมกีฬาโรมา Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  18:58, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโรมา หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสมาคมกีฬาโรมา Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:04, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:โซชีเอตาสปอร์ตีวากัลโชนาโปลี หมวดหมู่:สโมสรกีฬาฟุตบอลนาโปลี Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:04, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นโซชีเอตาสปอร์ตีวากัลโชนาโปลี หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรกีฬาฟุตบอลนาโปลี Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:04, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมโซชีเอตาสปอร์ตีวากัลโชนาโปลี หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสโมสรกีฬาฟุตบอลนาโปลี Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ธงในประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ธงในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์เม็กซิโก–สหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:สิ่งแวดล้อมของสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ปัญหาสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ปัญหาสิ่งแวดล้อมในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภูมิอากาศของสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ฤดูหนาวในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:กีฬาฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:กีฬาฤดูหนาวในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ศาสนาพุทธในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ศาสนาพุทธในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ศาสนาในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ศาสนาในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่มีฉากในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่มีฉากในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ศาสนาฮินดูในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ศาสนาฮินดูในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวดัตช์ในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวดัตช์ในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:มูลนิธิในประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:มูลนิธิในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐแคลิฟอร์เนีย Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาจากรัฐจอร์เจีย หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐจอร์เจีย Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาจากรัฐนิวยอร์ค หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐนิวยอร์ก Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:รัฐมนตรีสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:รัฐมนตรีสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  20:23, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:โซชีเอตาสปอร์ตีวาลาซีโอ หมวดหมู่:สโมสรกีฬาลัตซีโย Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  20:23, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นโซชีเอตาสปอร์ตีวาลาซีโอ หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรกีฬาลัตซีโย Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  20:23, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมโซชีเอตาสปอร์ตีวาลาซีโอ หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสโมสรกีฬาลัตซีโย Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  10:32, 27 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สปอร์ติกกลูบีดีปูร์ตูกาล หมวดหมู่:สปอร์ติงลิสบอน Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  10:32, 27 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นสปอร์ติกกลูบีดีปูร์ตูกาล หมวดหมู่:ผู้เล่นสปอร์ติงลิสบอน Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  10:32, 27 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสปอร์ติกกลูบีดีปูร์ตูกาล หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสปอร์ติงลิสบอน Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  02:51, 4 มิถุนายน 2565 (+07) หมวดหมู่:วัตถุท้องฟ้าของเมสสิเยร์ หมวดหมู่:วัตถุท้องฟ้าของเมซีเย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  21:17, 4 มิถุนายน 2565 (+07) หมวดหมู่:การประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563–2565 หมวดหมู่:การประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563–2564 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  23:12, 8 มิถุนายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นในสกอตแลนด์ฟุตบอลลีก หมวดหมู่:ผู้เล่นในสกอตติชโปรเฟสชันนัลฟุตบอลลีก Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  11:05, 11 มิถุนายน 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในรัฐเบงกอลตะวันตก หมวดหมู่:การขนส่งในรัฐเบงกอลตะวันตก Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  11:05, 11 มิถุนายน 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในโกลกาตา หมวดหมู่:การขนส่งในโกลกาตา Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)