ภาษาซรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษาซรี
ประเทศที่มีการพูดประเทศเวียดนาม
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3

ภาษาซรี เป็นสำเนียงหนึ่งใน 9 สำเนียงของภาษาโกโฮ ที่พูดในเมืองซิ ลิญ ประเทศเวียดนาม เป็นภาษาพื้นเมืองที่พูดโดยชาวเดวาร์หรือโมนตักนาร์ด อยู่ในภาษากลุ่มบะห์นาริกใต้