ภาษาหยูก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษาหยูก
ประเทศที่มีการพูดแขวงเซกอง ประเทศลาว
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3

ภาษาหยูกอยู่ในภาษากลุ่มบะห์นาริก มีผู้พูดในแขวงเซกอง ประเทศลาว มีลักษณะน้ำเสียงแต่ความแตกต่างของน้ำเสียงไม่มีผลต่อเสียงสระและเสียงพยัญชนะ มีความเรียบง่ายกว่าภาษายรุและภาษาละวี มีเสียงพยัญชนะต้น 19 เสียง เสียงตัวสะกด 14 เสียง เสียงสระ 21 เสียง

อ้างอิง[แก้]

  • ธีระพันธ์ ล.ทองคำ. ภาษาของนานาชนเผ่าในแขวงเซกอง ลาวใต้: ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยและและพัฒนา. กทม. จูฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544.