ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางไทร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน
* วันที่ 29 กรกฎาคม 2490 ตั้งตำบลช้างใหญ่ แยกออกจากตำบลราชคราม ตั้งตำบลโพแตง แยกออกจากตำบลเชียงรากน้อย ตั้งตำบลโคกช้าง แยกออกจากตำบลบ้านม้า ตั้งตำบลบางพลี แยกออกจากตำบลบ้านเกาะ ตั้งตำบลแคตก แยกออกจากตำบลห่อหมก และตำบลช่างเหล็ก ตั้งตำบลบางยี่โท แยกออกจากตำบลช่างเหล็ก ตั้งตำบลแคออก แยกออกจากตำบลบ้านกลึง ตั้งตำบลช้างน้อย แยกออกจากตำบลบ้านแป้ง ตั้งตำบลหน้าไม้ แยกออกจากตำบลบ้านกลึง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/033/1930.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ</ref>
* วันที่ 30 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางไทร ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางไทร <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=73|issue=75 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 12-13|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/075/12.PDF|date=20 กันยายน 2499|language=}}</ref>
* วันที่ 2 มกราคม 2507 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางไทร ให้ครอบคลุมตำบลบางไทร ตำบลบางพลี ทั้งตำบล และ บางส่วนของตำบลไม้ตรา บางส่วนของตำบลบ้านเกาะ <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=81|issue=2 ง|pages=26-27|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/D/002/26.PDF|date=7 มกราคม 2507|language=}}</ref>
* วันที่ 10 มกราคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลราชคราม ในท้องที่ตำบลราชคราม และ ตำบลช้างใหญ่ <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=36 ง|pages=14-15|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/036/14.PDF|date=5 พฤษภาคม 2537|language=}}</ref>
2,458

การแก้ไข