ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==ตารางเวลาการเดินรถ==
{{โครง-ส่วน}}
===เที่ยวล่องขึ้น===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ชุมทางหาดใหญ่}}
{{ท446|ต้นทาง}}
{{ท456|909.11}}
{{ท948|ปลายทาง}}
{{ท448|10.46}}
{{ดพ954|11.15}}
{{ท452|13.41}}
{{ร170|14.30}}
{{ร172|15.29}}
{{ดพ42|16.18}}
{{ท950|ปลายทาง}}
{{ท464|16.55}}
{{ดพ38|17.59}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
===เที่ยวขึ้นล่อง===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ชุมทางหาดใหญ่}}
{{ร171|05.52}}
{{ร175|ต้นทาง}}
{{ดพ31|ปลายทาง}}
{{ท947|ต้นทาง}}
{{ดพ35|06.35}}
{{ดพ37|07.20}}
{{ดพ45|07.20}}
{{ดพ41|12.34}}
{{ท447|13.02}}
{{ท949|ต้นทาง}}
{{ท455|14.20}}
{{ดพ953|16.00}}
{{ท445|ปลายทาง}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}

รายการนำทางไซต์