พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร
Ounkham.gif

พระนามเดิม เจ้าอุ่นคำ
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรหลวงพระบาง
ราชวงศ์ ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
ครองราชย์ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2415 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2431
รัชกาล 15 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ
รัชกาลถัดไป พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 2354
สวรรคต 15 ธันวาคม พ.ศ. 2438
พระราชบิดา เจ้ามันธาตุราช
พระราชมารดา พระนางคำมูน
พระมเหสี พระนางกามุนี

พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร มีพระนามเดิมว่า เจ้าอุ่นคำ[1] เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ทรงพระราชสมภพ ณ นครหลวงพระบาง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2354 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ามันธาตุราชกษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบางพระองค์ที่ 8 และพระนางคำมูน ทรงครองราชย์ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2415 ถึงปี พ.ศ. 2430 และครองราชย์ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2432 ถึง พ.ศ. 2438[2][3] การครองราชย์ของพระองค์สิ้นสุดลงด้วยการที่ลาวตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส

เชิงอรรถและอ้างอิง[แก้]

  1. ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงออกพระนามของพระองค์ในสนธิสัญญาที่ฝรั่งเศสมอบเอกราชให้พระราชอาณาจักรลาว เมื่อวันที่ 22 เดือนตุลาคม ค.ศ. 1953 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตอุ่นคำ https://www.facebook.com/sivid.nor.1/videos/pcb.166391927265410/166388970599039/?type=3&theater
  2. LUANG PRABANG
  3. Merriam-Webster's Biographical Dictionary. Merriam-Webster Incorporated, 1995.
ก่อนหน้า พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร ถัดไป
พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ 2leftarrow.png Royal Seal of the Kingdom of Laos.svg
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2415 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2431)
2rightarrow.png พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์