เจ้าวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เจ้าวิชัย เป็นพระราชาของอาณาจักรล้านช้างระหว่างปี 2176 - 2179 ทรงมีอีกพระนามว่า เจ้าศรีวิชัย หรือ เจ้าศรีวิไชย ทรงเป็นพระราชโอรสที่อายุน้อยที่สุดของพระหม่อมแก้ว บางแหล่งกล่าวว่าเป็นพระราชโอรสที่อายุน้อยที่สุดของพระเจ้าวรวงศาธรรมิกราชและเป็นพระอนุชาของพระหม่อมแก้ว,เจ้าต่อนคำและพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ท่านมีพระราชโอรส ทั้งหมด 4 ท่าน โดยเกิดแต่พระอัครมเหสี 2 ท่าน ได้แก่ เจ้าปุ (พระบิดาของเจ้านันทราช) ,เจ้าสร้อย และเกิดแต่พระมเหสีองค์รอง 2 ท่าน ได้แก่ เจ้าแก้วมงคล (มีข้อมูลจากบางแหล่งกล่าวว่าท่านเป็นคนเดียวกับเจ้าปุ) และ เจ้าจันทรสุริยวงษ์ แล้วสิ้นสุดการครองราชย์ให้แก่เจ้าต่อนคำเมื่อสวรรคตในปี 2179[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Simms, Peter; Simms, Sanda (2001). The Kingdoms of Laos: Six Hundred Years of History (ภาษาอังกฤษ). Psychology Press. ISBN 9780700715312.